Szkoły Włączające

Inclusive Schools

Projekt: INCUSIVE SCHOOLS

Projekt jest realizowany w latach 2019-2020 we współpracy z sześcioma organizacjami z Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Grecji i Polski.

Chcemy wzmocnić pozycję szkół w edukacji międzykulturowej - w akceptacji i szacunku dla różnorodności we wszystkich dziedzinach życia. Będziemy współpracować ze szkołami, aby zintegrować młodych ludzi z różnych środowisk w sercu ich społeczności, pomagając im rozwinąć silne poczucie zarówno siebie, jak i wspólnoty z rówieśnikami.

Zainteresowani uczestnictwem utworzą społeczność liderów, której zadaniem będzie wnoszenie pomysłów w celu opracowania strategii integracji dla szkół w całej Europie. Będziemy wspierać te społeczności szkolne, aby stały się orędownikami zmian kulturowych, byli pewni siebie w walce z dyskryminacją i przygotowani do wspierania samodzielnych inicjatyw na rzecz integracji.
Współpracując z tymi liderami, projekt przyniesie konkretne działania podejmowane w całej społeczności szkolnej i wesprze stworzenie budowanie przyszłych strategi integracji w szkołach europejskich.

Etapy: 1) Pierwsze kroki. 2) Gdzie teraz jesteśmy. 3) Dokąd zmierzamy? Jak się tam dostaniemy? 4) Czas na rezultaty. 5) Dokąd dotarliśmy? Co dalej?

Działania:

Zakończenie projektu InScool I

Na przełomie stycznia i lutego 2021 roku, projekt Inclusive Schools dotarł do etapu końcowego. Pozostała pamięć przeżytych działań, zawarte przyjaźnie, podjęte inicjatywy, nowe kompetencje i liczne materiały, które znajdziecie na naszej stronie. Projekt będzie miał kontynuację, którą ze strony Polski poprowadzi Centrum Wolontariatu w Pile. Życzymy...

Więcej...

Raport końcowy projektu

W ramach działań projektu Inclusive Schools opublikowano raport końcowy jego ewaluacji. Autorzy raportu piszą:  "Realizacja działań InScool dowiodła trafności projektu. Związane z włączeniem problemy pojawiły się, gdy praktycy edukacji musieli zdigitalizować przepisy dotyczące  nauczania dla uczniów. Było oczywiste, że warunki wstępne (infrastruktura IT,...

Więcej...

Podsumowanie projektu - spotkanie liderów InsCool w SP 36

Spotkałyśmy się 11 listopada. Spotkanie było poświęcone ponownemu przyjrzeniu się wnioskom i rekomendacjom z ubiegłorocznych działań w projekcie. Celem było omówienie i zmodyfikowanie tegorocznych planów związanych z edukacją włączającą do bieżącej sytuacji (zarówno związanej z pandemią, jak i sytuacją w kraju).  Spostrzeżenia dotyczące naszej szkoły: 1....

Więcej...

Zaproszenie na konferencję online: Szkoły XXI wieku. Droga do integracji. 18 XI 2020

Platforma uczenia się przez całe życie i partnerzy projektu InScool (British Council, LLLP, OBESSU, ScotDec, ACPP, EiC, IEP) z przyjemnością zapraszają Cię na końcowe wydarzenie projektu poświęcone idei edukacji włączającej:   Szkoły XXI wieku. Droga do integracji. Data: 18 listopada 2020 r. - 15:00 - 18:00 czasu środkowoeuropejskiego (online).   Wydarzenie...

Więcej...

Szkolenie online dla ambasadorów inkluzji.

Głównym celem kursu jest wskazanie metod jak być bardziej włączającymi w swoich praktykach edukacyjnych i jak przekształcić swoje środowiska edukacyjne w środowisko sprzyjające inkluzji. Grupą docelową tego kursu są praktycy z różnych dziedzin edukacji: uczniowie, nauczyciele, trenerzy, działacze... Kurs będzie się odbywał online z 4 sesjami online (jedna...

Więcej...

Miesiąc inkluzji 1-31 maja.

Zapraszamy do współudziału w działaniach Miesiąca Inkluzji (włączania). Przez cały maj będziemy proponować różne działania, które będzie można przeprowadzić w Waszych mieszkaniach, przed komputerem, „w szkole”, w Internecie, w grupie szkół biorących udział w projekcie Edukacja Włączająca (InScool). Trening uważności, tworzenie plakatów, oglądanie filmów,...

Więcej...

Włącz się. Seminarium dla liderów.

W gościnnych murach III LO w Zabrzu odbyło się seminarium dla liderów "Włącz się". Wzięło w nim udział prawie 40 osób. Zebrani debatowali o tym jak szkoły realizują włączanie w ramach swych działań i jak mogą robić to lepiej. Analizując stan obecny w placówkach z którymi związani są są uczestnicy, zauważyli oni, że inkluzja w szkołach może być realizowana...

Więcej...

Inkluzja w szkołach. Od polityki do praktyki.

6 grudnia, w ramach Tygodnia uczenia się przez całe życie 2019, w VLEVA, agencji łącznikowej Flanders-Europe (Bruksela, Belgia) odbyło się wydarzenie: „Integracja w szkołach: od polityki do praktyki”. Zorganizowała je platforma uczenia się przez całe życie przy wsparciu partnerów projektu Inscool i EVBB, Europejskiego Stowarzyszenia Instytutów Kształcenia Zawodowego....

Więcej...

Rozmawiamy o wykluczeniu w ZSEU w Zabrzu.

W niektórych szkołach biorących udział w projekcie intensywnie rozmawiamy na temat wykluczenia. Na przykład w Zespole Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Zabrzu grupa prowadząca projekt, w skład której wchodzą nauczycielki matematyki, fizyki, języka niemieckiego, geografii oraz pedagog i psycholog, spotkała się już trzy razy. Pierwszy pomysł,

Więcej...

Krakowskie szkolenie w projekcie Inclusive Schools / Szkoły Włączające

W czwartek 17 października zorganizowaliśmy w Krakowie, dzięki gościnności dyrekcji SP 93, otwierające spotkanie w projekcie „Inclusive Schools – INSCOOL”. Podczas podzielonego na dwie części warsztatu, w części pierwszej rozmawialiśmy o tym, jak w naszych szkołach wygląda edukacja włączająca: z jakimi wyzwaniami się wiąże, jakie wartości realizuje,...

Więcej...

Szkolenie w projekcie Inclusive Schools / Szkoły Włączające

RÓŻNORODNOŚĆ JEST FAKTEM, A MY TO WYKORZYSTAMY! W poniedziałkowe popołudnie, w gościnnych progach III LO w Zabrzu spotkała się grupa przedstawicieli różnych szkół (z Zabrza, Katowic, Bytomia) oraz członkinie i członkowie Stowarzyszenia Ekspedycja w Głąb Kultury. Celem naszego spotkania była rozmowa o projekcie InScool, w którym bierzemy udział. Obecni...

Więcej...

Konferencja „Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji” 2019

EIC była partnerem konferencji organizowanej przez Instytut Spraw Publicznych i Centrum Studiów nad Przywództwem Edukacyjnym, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Krakowie w dniach od 25 do 26 kwietnia 2019 roku. Celem organizatorów konferencji jest zmniejszanie przepaści między praktyką i teorią edukacji....

Więcej...

Inclusive school (Szkoła dla każdego)

Celem tego projektu jest zgromadzenie grupy nauczycieli, naukowców, dyrektorów szkół i decydentów politycznych, którzy koncentrują się na konkretnych zmianach w społecznościach szkolnych w Europie i opracują plan działań oparty na metodologii partycypacyjnej dla przyszłych strategii integracji w szkołach europejskich. Działanie ewoluuje wokół trzech...

Więcej...

Materiały i informacje:

Strona projektu:  inclusiveschools.net

Podręcznik InsCool - pl 13,8 MB pdf

Raport końcowy - pl 2,4 MB pdf

Plakat - ang. 3,2 MB pdf

Karta pocztowa - ang. 0,6 MB pdf

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Ludzie EIC.

Search