Inkluzja w szkołach. Od polityki do praktyki.

6 grudnia, w ramach Tygodnia uczenia się przez całe życie 2019, w VLEVA, agencji łącznikowej Flanders-Europe (Bruksela, Belgia) odbyło się wydarzenie: „Integracja w szkołach: od polityki do praktyki”. Zorganizowała je platforma uczenia się przez całe życie przy wsparciu partnerów projektu Inscool i EVBB, Europejskiego Stowarzyszenia Instytutów Kształcenia Zawodowego. Było to pierwsze publiczne wydarzenie Inscool, którego celem było przedstawienie idei projektu decydentom (np. Komisji Europejskiej, stałym przedstawicielstwom krajów lub regionów UE) i kluczowym interesariuszom (nauczycielom, uczniom, związkom zawodowym, rodzicom, dyrektorom szkół) jako a także dowiedzieć się o inspirujących praktykach włączenia szkolnego.

Przeczytaj pełny raport z wydarzenia (w języku angielskim).

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Ludzie EIC.

Search