Raport końcowy projektu

W ramach działań projektu Inclusive Schools opublikowano raport końcowy jego ewaluacji. Autorzy raportu piszą: 

"Realizacja działań InScool dowiodła trafności projektu. Związane z włączeniem problemy pojawiły się, gdy praktycy edukacji musieli zdigitalizować przepisy dotyczące  nauczania dla uczniów. Było oczywiste, że warunki wstępne (infrastruktura IT, sprzęt, doświadczenie, cyfrowe uczenie się, kompetencje kadry) postawiły szkoły UE na nierównej pozycji w obliczu bezprecedensowych wyzwań związanych z pandemią. W niektórych przypadkach wdrożono dobre praktyki podczas gdy w innych zwiększano dostęp, integrację i udział w nauce grup szczególnie wrażliwych co było jeszcze trudniejsze niż w tradycyjnych ustawieniach twarzą w twarz. Cyfryzacja jest bardziej „modna” dla decydentów priorytetem niż włączenie w ogóle, ale te dwie kwestie muszą iść w parze i dziać się na dużą skalę w sposób kompleksowy, praktycznie zaspokajając potrzebę i umiejętności cyfrowe dla wszystkich. Oznacza to, że pomimo szkód, jakie pandemia spowodowała w InScool zaplanowanych działań, przyniosła również korzyść w tym sensie, że zwiększyła swoje znaczenie w oczach decydentów. Była to kolejna okazja dla organizacji reprezentujących szkołę w UE poprzez zainteresowane stron do podniesienia kwestii integracji.
Poprzez ten dokument pragniemy podzielić się z praktykami edukacyjnymi i organizacjami pracą nad włączeniem wniosków wyciągniętych z projektu InScool, głównych osiągnięć a także tego co wymaga poprawy w celu wsparcia ich pracy i praktyk. Dodatkowo, dokument może być narzędziem dla decydentów do wspierania polityki integracji opartej na faktach w ich jurysdykcjach. Wreszcie dokument posłuży jako podstawa do opracowania polityki zalecenia dla ministerstw i władz na szczeblu regionalnym i krajowym, a także dla decydentów UE."

Cały raport znajduje się tutaj.

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Ludzie EIC.

Search