Edukacja Ekspedycyjna

EE

EDUKACJA EKSPEDYCYJNA

Uczyć się można w różny sposób i różnych rzeczy. Proces uczenia został zmonopolizowany przez szkoły, co zrozumiałe w wysoce wyspecjalizowanych społeczeństwach przemysłowych, ale niekoniecznie dobre dla społeczeństw, w których dzisiaj żyjemy. Potrzebujemy nowych umiejętności, potrzebujemy nowego podejścia do procesu nauczania i uczenia się - na przykład EDUKACJI EKSPEDYCYJNEJ!

Metoda ekspedycyjna polega na zaproponowaniu uczniom i uczennicom udziału w specyficznym projekcie, który zakłada samodzielne, odpowiedzialne, oparte na współpracy i koordynowane przez nauczyciela działania grupy, zmierzające do osiągnięcie zaplanowanych efektów.

Proces nauczania zamienia się wtedy w autentyczny, demokratyczny dialog uczniów z nauczycielem, a ponieważ często trudno przewidzieć, dokąd stosowanie tej metody doprowadzi, uczniom i nauczycielom towarzyszyć powinna wzajemna otwartość, uczciwość oraz poczucie partnerstwa.

Jest to przygotowaniem i przeprowadzeniem naukowej ekspedycji, w celu zbadania wybranego aspektu rzeczywistości, rozwiązania jakiegoś problemu czy znalezieniu odpowiedzi na nurtujące pytanie.

Zapraszamy Cię do wyruszenia razem z nami w tę podróż i otwarcie się na to, że zakładany cel może okazać się całkiem innym kontynentem :) a istotniejsza od celu stanie się sama podróż.

Działania:

Spotkanie w sprawie projektu EL (Expeditionary Learning)

EiC rozpoczyna realizację nowego projektu. W ramach programu Erasmus+ wraz z partnerami z Walii, Polski i Turcji w latach 2019 - 2022 będziemy realizować projekt "Expeditionary Learning". W dniach 17-18 stycznia spotkaliśmy się w Krakowie, aby zaplanować pierwsze działania jakie EiC powinno zrealizować. Głównym celem projektu jest

Więcej...

Warsztaty Ekspedycyjne nauczanie i uczenie się

5 października 2018 r. w budynku Centrum Muzyki i Dźwięku w Niepołomicach, dla nauczycieli krakowskich i niepołomickich szkół odbyła się konferencja poświęcona metodzie ekspedycyjnej. Na świecie istnieją Szkoły Ekspedycyjnego Uczenia Się (Expeditionary Learning Schools) wykorzystujące specyficzne projekty edukacyjne - ekspedycje naukowe,

Więcej...

Letnie ekspedycje

aaaa

Więcej...

Ekspedycja Rumunia

asdsdfsdf

Więcej...

Leadership Sumitt - 2009

Ekspedycja w USA w ramach projektu „ Leadership Sumitt”„Glacier National Park” lipiec 2009Uczestnikami ekspedycji organizowanej przez Bowling State University z USA  oraz Expedition Inside the Culture z Polski byli nauczyciele amerykańskich szkół oraz studenci i nauczyciele szkół polskich. Ekspedycja obejmowała podróż z Chicago do Montany i tygodniowy...

Więcej...

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Ludzie EIC.

Search