Zaproszenie na konferencję online: Szkoły XXI wieku. Droga do integracji. 18 XI 2020

Platforma uczenia się przez całe życie i partnerzy projektu InScool (British Council, LLLP, OBESSU, ScotDec, ACPP, EiC, IEP) z przyjemnością zapraszają Cię na końcowe wydarzenie projektu poświęcone idei edukacji włączającej:
 
Szkoły XXI wieku. Droga do integracji.
Data: 18 listopada 2020 r. - 15:00 - 18:00 czasu środkowoeuropejskiego (online).
 
Wydarzenie będzie oznaczało zamknięcie projektu Inclusive Schools - InScool finansowanego z programu Erasmus +, którego celem jest zaprezentowanie szerokiej publiczności najlepszych praktyk zidentyfikowanych w trakcie dwuletniego projektu. Ze względu na ograniczenia związane z Covid-19, to podsumowujące wydarzenie projektu InScool odbędzie się w formie rozmowy decydentów i praktyków edukacyjnych podczas 3-godzinnej konferencji online.
 
Konferencja da szansę na: wysłuchanie panelu ekspertów, interakcje z publicznością i udział w sesjach dyskusyjnych z przedstawicielami interesariuszy projektu (nauczycielami, konsultantami ds. Edukacji, dyrektorami szkół, eksperci, naukowcy, decydenci itp.).  Goście i uczestnicy podzielą się swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie; od codziennych historii integracji w klasie po dobre praktyki w zakresie ulepszania szkolnych strategii edukacji włączającej.
 
PROGRAM
Podczas wydarzenia będziemy dążyć do wywołania merytorycznej dyskusji i interakcji wokół wyzwań związanych z włączeniem i osiągnięciami codziennych praktyków edukacyjnych, którzy przekażą kluczowe przesłania decydentom biorącym udział w wydarzeniu. Wyniki dyskusji posłużą również jako zestaw zaleceń skierowanych do decydentów na szczeblu krajowym i unijnym.
 
REJESTRACJA
 
INFORMACJE 
Więcej informacji znajdziesz na stronie projektu inclusiveschools.net  lub na profilu FB.
 
 

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Ludzie EIC.

Search