Edukacja Ekspedycyjna

Expeditionary Learning

Projekt: EXPEDITIONARY LEARNING

Głównym celem projektu jest wykorzystanie w szkołach edukacji ekspedycyjnej, rozumianej jako pedagogika oparta na uczeniu się przez doświadczanie, a także jako metodologia ekspedycyjnego nauczania i uczenia się.


a) Nauczyciele poznają przykłady metod, technik i narzędzi edukacji w autentycznych sytuacjach, zwiększających zaangażowanie wszystkich uczniów.
b) Zaoferujemy nauczycielom takie podejście do procesów nauczania i uczenia się, które umożliwia budowanie projektów międzydyscyplinarnych, podnoszących kluczowe kompetencji w zróżnicowanym, wielokulturowym i zglobalizowanym świecie.
c) W projekcie przewidziano kształtowanie postaw otwartości i współpracy, wspieranie procesów demokratycznych i społeczeństwa obywatelskiego w zintegrowanej Europie.
d) Działania dotyczyć będą budowania systemowej kultury organizacyjnej, wspieranie rozwoju całej szkoły i uczenia się instytucjonalnego.

Będziemy współpracować z 6 szkołami w Walii, Turcji i Polsce oraz planujmy dotarcie do ponad 110 nauczycieli i ponad 1700 uczniów. Interesariusze będą wspierani przez 3 organizacje (w Walii, Turcji i Polsce), posiadające wiedzę, zrozumienie i umiejętności do promowania rozwoju metodologii Expeditionary Learning (EL) poprzez działania skoncentrowane na uczniach.

Działania:

Konferencja "Ekspedycja w szkole"

12 i 13 maja 2022 roku zorganizowaliśmy konferencję szkoleniową EKSPEDYCJA W SZKOLE. Wzięli w niej udział partnerzy projektu Expeditionary Learning oraz osoby, które odpowiedziały na nasze zaproszenie. Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji i materiałami pokonferencyjnymi.   

Więcej...

Spotkanie w sprawie projektu EL (Expeditionary Learning)

EiC rozpoczyna realizację nowego projektu. W ramach programu Erasmus+ wraz z partnerami z Walii, Polski i Turcji w latach 2019 - 2022 będziemy realizować projekt "Expeditionary Learning". W dniach 17-18 stycznia spotkaliśmy się w Krakowie, aby zaplanować pierwsze działania jakie EiC powinno zrealizować. Głównym celem projektu jest

Więcej...

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Ludzie EIC.

Search