Spotkanie w sprawie projektu EL (Expeditionary Learning)

EiC rozpoczyna realizację nowego projektu. W ramach programu Erasmus+ wraz z partnerami z Walii, Polski i Turcji w latach 2019 - 2022 będziemy realizować projekt "Expeditionary Learning". W dniach 17-18 stycznia spotkaliśmy się w Krakowie, aby zaplanować pierwsze działania jakie EiC powinno zrealizować.

Głównym celem projektu jest

wykorzystanie w szkołach ekspedycyjnego nauczania i uczenia się, rozumianego jako pedagogika, filozoficznego podejścia do procesów nauczania i uczenia się, opartego na uczeniu się przez doświadczenie, a także jako metodologii nauczania i uczenia się, w celu:
a / zapewnianie nauczycielom, na dobrych przykładach, metod, technik / narzędzi zwiększających atrakcyjność lekcji, połączenie z rzeczywistymi problemami życia i zatrudnienia oraz zaangażowanie wszystkich uczniów, naukę i dobre samopoczucie,
b / zaoferować nauczycielom podejście do edukacji szkolnej, procesów nauczania i uczenia się, umożliwiające nawiązywanie kontaktów międzydyscyplinarnych i podnoszenie kluczowych kompetencji, umiejętności komunikacji i badań w zróżnicowanym, wielokulturowym i zglobalizowanym świecie,
c / kształtowanie postaw otwartości i współpracy, wspieranie procesów demokratycznych i społeczeństwa obywatelskiego w zintegrowanej Europie,
d / budowanie systemowej kultury organizacyjnej, wspieranie rozwoju całej szkoły i uczenia się instytucjonalnego, umożliwiając interdyscyplinarne podejście do pracy w szkole, rozwiązywanie problemów i dzielenie odpowiedzialności za uczenie się uczniów i nauczycieli z wieloma podmiotami.


Będziemy współpracować z 6 szkołami w Walii, Turcji i Polsce oraz planujmy dotrzeć do ponad 110 nauczycieli i ponad 1700 uczniów w tych szkołach poprzez działania w ramach projektu. Interesariusze będą wspierani przez 3 organizacje, 1 w Walii, 1 w Turcji i 1 w Polsce, posiadające wiedzę, zrozumienie i umiejętności do promowania rozwoju metodologii Expeditionary Learning (EL) poprzez działania skoncentrowane na uczniach.

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Ludzie EIC.

Search