Edukacja Ekspedycyjna

EE

EDUKACJA EKSPEDYCYJNA

Uczyć się można w różny sposób i różnych rzeczy. Proces uczenia został zmonopolizowany przez szkoły, co zrozumiałe w wysoce wyspecjalizowanych społeczeństwach przemysłowych, ale niekoniecznie dobre dla społeczeństw, w których dzisiaj żyjemy. Potrzebujemy nowych umiejętności, potrzebujemy nowego podejścia do procesu nauczania i uczenia się - na przykład EDUKACJI EKSPEDYCYJNEJ!

Metoda ekspedycyjna polega na zaproponowaniu uczniom i uczennicom udziału w specyficznym projekcie, który zakłada samodzielne, odpowiedzialne, oparte na współpracy i koordynowane przez nauczyciela działania grupy, zmierzające do osiągnięcie zaplanowanych efektów.

Proces nauczania zamienia się wtedy w autentyczny, demokratyczny dialog uczniów z nauczycielem, a ponieważ często trudno przewidzieć, dokąd stosowanie tej metody doprowadzi, uczniom i nauczycielom towarzyszyć powinna wzajemna otwartość, uczciwość oraz poczucie partnerstwa.

Jest to przygotowaniem i przeprowadzeniem naukowej ekspedycji, w celu zbadania wybranego aspektu rzeczywistości, rozwiązania jakiegoś problemu czy znalezieniu odpowiedzi na nurtujące pytanie.

Zapraszamy Cię do wyruszenia razem z nami w tę podróż i otwarcie się na to, że zakładany cel może okazać się całkiem innym kontynentem :) a istotniejsza od celu stanie się sama podróż.

About EIC

Association “Expedition Inside Culture” is a new, but energetic and quickly developing organization with worldwide connections. Formally established in January 2003, since year 2001 a group of young teachers and students from Zabrze, southern Poland (Upper Silesia region), have organized international education projects for youths. Among our partners we had schools and universities from Romania, Lithuania, Ukraine, Germany, U.S.A., Slovakia and Poland. Each year in different region in central Europe we establish a scientific, intercultural expedition to explore and learn about its culture, architecture, ethnic groups, historical background, religion and local customs.

Search