Events

 • Meeting of the association On March 19, 2022 in Zabrze, in Secondary School No. 3, a meeting of the association was held. We worked on the expeditionary education guide, adopted the financial report and made decisions about current activities. Among other things, concerning the organization of the conference on May 12/13. Thank you to…
 • SAVE THE DATE! 21st Century Schools: The road to inclusion – 18 November The InScool partners (British Council, LLLP, OBESSU, ScotDec, ACPP, EiC, IEP)are glad to invite you to a policy dialogue event on inclusive education. The event will be the closure of the Erasmus+ funded Inclusive Schools – InScool project and will highlight best practices identified during this two-year project from the…
 • Meeting on the EL project (Expeditionary Learning) EiC starts implementing a new project. As part of the Erasmus + program, together with partners from Wales, Poland and Turkey, in 2019-2022 we will implement the "Expeditionary Learning" project. On January 17-18, we met in Krakow to plan the first activities that EiC should implement.Main reasonthe project is to…

ABOUT US

 

The Expedition Inside Culture (Ekspedycja w Głąb Kultury) association is a team of people who are aware of the challenges of the modern world and the role of education. In order to change the world, we undertake activities for teaching and learning, the development of individuals and civil society, and shaping the attitudes needed to live in democracy and understand the multicultural world.

We are united by the belief in the power of education. The belief that it is one of the best inventions of mankind. Like anything, it can serve good and bad goals. It can also be of different quality. Still, it is a great promise and hope. Education is what can change our future. The type and quality of education will determine whether we will be able to tackle and face current challenges and global problems, or whether we will fail.

We started working together at the end of the nineties, when a group of people related to education in Zabrze started organizing educational projects during which we implemented the assumptions of expeditionary teaching. In 2003, having already had several national and international initiatives behind us, we decided to expand our activities and established the "Expedition into the depths of culture" Association, the aim of which is to enable active participation of citizens in social, educational, political and other public activities in the spirit of openness and tolerance towards others.

Together with everyone who wants to cooperate with us, we implement civic initiatives, we help to acquire knowledge, shape competences and attitudes, we counteract discrimination on the grounds of sex, age, sexual orientation, disability, religion, origin and other factors, and we try to influence education formal and informal for improving the quality of education and equalizing opportunities. We invite you to cooperation!

PHILOSOPHY

Feeling responsible for the future of our world, we want to face the challenges of today. Although the future of mankind is at stake, at the same time we believe that the black scenario can be avoided - the future will be as we build (along with the next generations). Responsible action is needed to make this possible.


Awareness of challenges      Leadership      Democratic values     Education


We are deeply convinced that only education can help societies find answers to the questions that haunt us and guarantee a development that will be enjoyed by all members of the human community. For this to happen, we need to change the way we think about education, how it is organized and how we approach learning and teaching. Education for the future, which we want to contribute to building, is education:

 • taking into account the contemporary context, i.e. specific, real situations, tasks and problems (challenges),
 • responsive to changes, but at the same time proposing actions to anticipate problems,
 • serving to build democracy and at the same time enjoying the principles, rights and freedoms that characterize democratic societies,
 • using these principles in the design of educational processes, and thus ensuring equal access to it regardless of individual conditions,
 • openly conducted by autonomous individuals, teachers and other professionals in schools and beyond,
 • involving everyone in various situations and at different levels of development, and ensuring intellectual, emotional and physical security,
 • uses a variety of methods that enable learning, especially those that help in the development of critical thinking, problem-solving, research, analysis and collaboration skills, using the opportunities of the local and global environment and new information and communication technologies,
 • which are looked after by educational leaders from all possible groups involved in the learning process, who have understood that the most popular, i.e. the classic, hierarchical model of leadership and control no longer brings the expected results.

OBSZARY DZIAŁANIA

Szkoła dla każdego (Inclusive School)

Nasze najnowsze działanie ma na celu wprowadzenie zasad edukacji włączającej w codzienną pracę szkół oraz wesprzeć nauczycieli i przywódców edukacyjnych w budowaniu środowisk biorących pod uwagę potrzeby KAŻDEJ uczennicy i KAŻDEGO ucznia.

Nauczanie ekspedycyjne

Uczyć się można w różny sposób i różnych rzeczy. Proces uczenia się został zmonopolizowany przez szkoły, co zrozumiałe w wysoce wyspecjalizowanych społeczeństwach przemysłowych, ale niekoniecznie dobre dla społeczeństw, w których dzisiaj żyjemy. Potrzebujemy nowych umiejętności, potrzebujemy nowego podejścia do procesu nauczania i uczenia się.

Dialog i empatia

Rzeczywistość jest taka jaką ją widzimy. To zdanie pokazuje jak wielka jest nasza odpowiedzialność za kształt naszego świata. Nasze stowarzyszenie aktywnie działa na polu budowania społeczeństwa obywatelskiego i edukacji na rzecz demokracji. Organizujemy między innymi takie wydarzenia jak: Żywą bibliotekę w Zabrzu i sympozjum na temat wyzwań współczesności w Bowling Green.

Rozwój przywództwa edukacyjnego

Aby zmieniać świat konieczni są sojusznicy, dlatego proponujemy szkolenia, warsztaty, programy dla osób i organizacji, które chcą zainwestować w swój potencjał przywódczy.

Ucząca się szkoła

Zapraszamy do współpracy wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, które są zainteresowane rozwojem organizacyjnym opartym na wzajemnym uczeniu się nauczycieli i uczniów, uczeniem się ekspedycyjnym i innymi metodami wspierania procesu uczenia się i nauczania.

Zasoby

Wypracowanie przez członków stowarzyszenia i partnerów: publikacje, scenariusze trenerskie, materiały... - udostępniamy na prawach licencji Creative Commons (CC_BY-NC-SA - uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach).  

Licencja Creative Commons

Designing authentic education for democracy

Ta książka to próba zaproszenia do dialogu na temat zmian jakich oczekujemy w edukacji dzięki zastosowaniu podejścia nazywanego nauczaniem ekspedycyjnym. W trzech częściach pokazujemy teorię, sposoby wykorzystania oraz opinie uczestników ekspedycyjnych inicjatyw. Tylko w języku angielskim.

Orange dla Ziemii

Poradnik dla uczniów, którzy realizują projekty badawcze w formie ekspedycyjnej. Tylko w języku polskim.

KIM JESTEŚMY

Skupiamy osoby związane z wieloma różnymi środowiskami – edukacyjnymi (zarówno z kręgu edukacji formalnej jak i nieformalnej), organizacji pozarządowych (szczególnie aktywnych w przestrzeniach edukacji antydyskryminacyjnej i ochrony praw człowieka), wykładowców akademickich. Większość z nas to osoby z dużym doświadczeniem w nauczaniu dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Bogusława Bębnik

Bogusława Bębnik

Laura Piotrowska

Laura Piotrowska

Justyna Franczak

Justyna Franczak

Dorota Kulesza - Tałan

Dorota Kulesza - Tałan

Janina Stojak

Janina Stojak

Grzegorz Mazurkiewicz

Grzegorz Mazurkiewicz

Ewa Stoecker

Ewa Stoecker

Jarosław Pietrzak

Jarosław Pietrzak

Piotr Tałan

Piotr Tałan

About EIC

Association “Expedition Inside Culture” is a new, but energetic and quickly developing organization with worldwide connections. Formally established in January 2003, since year 2001 a group of young teachers and students from Zabrze, southern Poland (Upper Silesia region), have organized international education projects for youths. Among our partners we had schools and universities from Romania, Lithuania, Ukraine, Germany, U.S.A., Slovakia and Poland. Each year in different region in central Europe we establish a scientific, intercultural expedition to explore and learn about its culture, architecture, ethnic groups, historical background, religion and local customs.

Search