Edukacja Ekspedycyjna

Expeditionary Learning

Projekt: EXPEDITIONARY LEARNING

Głównym celem projektu jest wykorzystanie w szkołach edukacji ekspedycyjnej, rozumianej jako pedagogika oparta na uczeniu się przez doświadczanie, a także jako metodologia ekspedycyjnego nauczania i uczenia się.


a) Nauczyciele poznają przykłady metod, technik i narzędzi edukacji w autentycznych sytuacjach, zwiększających zaangażowanie wszystkich uczniów.
b) Zaoferujemy nauczycielom takie podejście do procesów nauczania i uczenia się, które umożliwia budowanie projektów międzydyscyplinarnych, podnoszących kluczowe kompetencji w zróżnicowanym, wielokulturowym i zglobalizowanym świecie.
c) W projekcie przewidziano kształtowanie postaw otwartości i współpracy, wspieranie procesów demokratycznych i społeczeństwa obywatelskiego w zintegrowanej Europie.
d) Działania dotyczyć będą budowania systemowej kultury organizacyjnej, wspieranie rozwoju całej szkoły i uczenia się instytucjonalnego.

Będziemy współpracować z 6 szkołami w Walii, Turcji i Polsce oraz planujmy dotarcie do ponad 110 nauczycieli i ponad 1700 uczniów. Interesariusze będą wspierani przez 3 organizacje (w Walii, Turcji i Polsce), posiadające wiedzę, zrozumienie i umiejętności do promowania rozwoju metodologii Expeditionary Learning (EL) poprzez działania skoncentrowane na uczniach.

About EIC

Association “Expedition Inside Culture” is a new, but energetic and quickly developing organization with worldwide connections. Formally established in January 2003, since year 2001 a group of young teachers and students from Zabrze, southern Poland (Upper Silesia region), have organized international education projects for youths. Among our partners we had schools and universities from Romania, Lithuania, Ukraine, Germany, U.S.A., Slovakia and Poland. Each year in different region in central Europe we establish a scientific, intercultural expedition to explore and learn about its culture, architecture, ethnic groups, historical background, religion and local customs.

Search