Szkoły Włączające

Inclusive Schools

Projekt: INCUSIVE SCHOOLS

Projekt jest realizowany w latach 2019-2020 we współpracy z sześcioma organizacjami z Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Grecji i Polski.

Chcemy wzmocnić pozycję szkół w edukacji międzykulturowej - w akceptacji i szacunku dla różnorodności we wszystkich dziedzinach życia. Będziemy współpracować ze szkołami, aby zintegrować młodych ludzi z różnych środowisk w sercu ich społeczności, pomagając im rozwinąć silne poczucie zarówno siebie, jak i wspólnoty z rówieśnikami.

Zainteresowani uczestnictwem utworzą społeczność liderów, której zadaniem będzie wnoszenie pomysłów w celu opracowania strategii integracji dla szkół w całej Europie. Będziemy wspierać te społeczności szkolne, aby stały się orędownikami zmian kulturowych, byli pewni siebie w walce z dyskryminacją i przygotowani do wspierania samodzielnych inicjatyw na rzecz integracji.
Współpracując z tymi liderami, projekt przyniesie konkretne działania podejmowane w całej społeczności szkolnej i wesprze stworzenie budowanie przyszłych strategi integracji w szkołach europejskich.

Etapy: 1) Pierwsze kroki. 2) Gdzie teraz jesteśmy. 3) Dokąd zmierzamy? Jak się tam dostaniemy? 4) Czas na rezultaty. 5) Dokąd dotarliśmy? Co dalej?

Działania:

Zaproszenie na konferencję online: Szkoły XXI wieku. Droga do integracji. 18 XI 2020

Platforma uczenia się przez całe życie i partnerzy projektu InScool (British Council, LLLP, OBESSU, ScotDec, ACPP, EiC, IEP) z przyjemnością zapraszają Cię na końcowe wydarzenie projektu poświęcone idei edukacji włączającej:   Szkoły XXI wieku. Droga do integracji. Data: 18 listopada 2020 r. - 15:00 - 18:00 czasu środkowoeuropejskiego (online).   Wydarzenie...

Więcej...

We are talking about exclusion in the ZSEU in Zabrze.

In some of the schools involved the project we talk intensively about exclusion. For example, in the School of Economics and Services in Zabrze, the group running the project, which includes teachers of mathematics, physics, German, geography, as well as a teacher and psychologist, have already met three times. The first idea to carry out project...

Więcej...

Materiały i informacje:

Strona projektu:  inclusiveschools.net

Podręcznik InsCool - pl 13,8 MB pdf

Raport końcowy - pl 2,4 MB pdf

Plakat - ang. 3,2 MB pdf

Karta pocztowa - ang. 0,6 MB pdf

About EIC

Association “Expedition Inside Culture” is a new, but energetic and quickly developing organization with worldwide connections. Formally established in January 2003, since year 2001 a group of young teachers and students from Zabrze, southern Poland (Upper Silesia region), have organized international education projects for youths. Among our partners we had schools and universities from Romania, Lithuania, Ukraine, Germany, U.S.A., Slovakia and Poland. Each year in different region in central Europe we establish a scientific, intercultural expedition to explore and learn about its culture, architecture, ethnic groups, historical background, religion and local customs.

Search