Włącz się. Seminarium dla liderów.

W gościnnych murach III LO w Zabrzu odbyło się seminarium dla liderów "Włącz się". Wzięło w nim udział prawie 40 osób. Zebrani debatowali o tym jak szkoły realizują włączanie w ramach swych działań i jak mogą robić to lepiej.
Analizując stan obecny w placówkach z którymi związani są są uczestnicy, zauważyli oni, że inkluzja w szkołach może być realizowana poprzez:

 • szkoła jest otwarta na pomysły i sugestie uczniów i w ten sposób buduje poczucie sprawstwa;
 • "integrowanie uczniów" w zespołach klasowych (i innych) i budowanie wspólnot od chwili gdy uczniowie pojawiają się w szkole;
 • obserwacje zachowań i pozostawanie w czujności na zachowania wykluczające;
 • uważność połączoną z aktywnym reagowaniem;
 • samorząd uczniowski organizuje działania wynikające z potrzeb i pomysłów wszystkich uczniów;
 • budowanie postawy rozumienia inności, bogactwa jaką daje różnorodność, zwalczanie negatywnych stereotypów;
 • prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne;
 • stawianie wyzwań wszystkim (uczniom, rodzicom...);
 • dostrzeganie i docenianie różnorodnych talentów i aktywności;
 • prowadzenie zajęć antydyskryminacyjnych;
 • tworzenie ceremoniałów i tradycji doceniających różnorodność i autentyczne relacje.

Z kolei zastanawiając się nad tym co można poprawiać w tym zakresie w szkołach (min. systemowych) zebrani zaproponowali następujące działania:

 • włączanie dzieci autystycznych;
 • gotowość nauczycieli do wspierania WSZYSTKICH;
 • działania pozalekcyjne związane z zainteresowaniami i możliwościami uczniów;
 • przełamywanie obojętności i stygmatyzacji - szkolenie nauczycieli w tym zakresie;
 • budowanie partnerskich relacji - poprawianie "kontaktu" między uczniami i dorosłymi w szkole"
 • zmienić język, większa dbałość o unikanie języka, który stygmatyzuje, rani, wyklucza;
 • uważność na "drobne" dyskryminacje;
 • lepiej zrozumieć innych.

 


 

Filmy z seminarium

Film Włącz Się - 9:07 min.
Transmisja cz. 1 - 47:47 min.
Transmisja cz. 2 - 17:03 min.
Transmisja cz. 3 25:51 min.

 

 

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Ludzie EIC.

Search