Szkolenie w projekcie Inclusive Schools / Szkoły Włączające

RÓŻNORODNOŚĆ JEST FAKTEM, A MY TO WYKORZYSTAMY!

W poniedziałkowe popołudnie, w gościnnych progach III LO w Zabrzu spotkała się grupa przedstawicieli różnych szkół (z Zabrza, Katowic, Bytomia) oraz członkinie i członkowie Stowarzyszenia Ekspedycja w Głąb Kultury.

Celem naszego spotkania była rozmowa o projekcie InScool, w którym bierzemy udział. Obecni byli uczestnicy

projektu „Szkoły Włączające” oraz jego sympatycy i zainteresowani tematyką będącej istotą projektu.

Najważniejszą częścią spotkania, obok informacji dotyczących samego projektu, było World Cafe, podczas którego dyskutowaliśmy na interesujące nas zagadnienia:

1. Wykluczenie w dzisiejszej szkole - jak wygląda? 

2. Szkoła dla wszystkich - jak wygląda? 

3. Co my nauczyciele możemy zrobić, żeby wszyscy uczniowie i uczennice korzystali z możliwości/zasobów szkoły?

4. Różnorodność jest faktem. Jak ją wykorzystać?

Ponieważ grupa ludzi uczestniczących w spotkaniu stanowiła najlepszy przykład różnorodności, zatem wykorzystaliśmy ten zespołowy potencjał. Pojawiło się wiele refleksji i pomysły, z których będziemy czerpać w naszej „podróży” do inkluzji. Zabrze, 7 października 2019. 

 

 

 

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Ludzie EIC.

Search