InclusiveSchool

 • Inclusive school (Szkoła dla każdego)

  Celem tego projektu jest zgromadzenie grupy nauczycieli, naukowców, dyrektorów szkół i decydentów politycznych, którzy koncentrują się na konkretnych zmianach w społecznościach szkolnych w Europie i opracują plan działań oparty na metodologii partycypacyjnej dla przyszłych strategii integracji w szkołach europejskich.

  Działanie ewoluuje wokół trzech głównych filarów:  Wspieranie szkół w celu tworzenia własnych strategii integracji, zapewnienie szkołom i zainteresowanym stronom narzędzi do popierania niezbędnych reform edukacyjnych i ocenieniu postępów i korzyści w szkołach i ich społecznościach.

 • Szkolenie w projekcie Inclusive Schools / Szkoły Włączające

  RÓŻNORODNOŚĆ JEST FAKTEM, A MY TO WYKORZYSTAMY!

  W poniedziałkowe popołudnie, w gościnnych progach III LO w Zabrzuspotkała się grupa przedstawicieli różnych szkół (z Zabrza, Katowic,Bytomia) oraz członkinie i członkowie Stowarzyszenia Ekspedycja w GłąbKultury.

  Celem naszego spotkania była rozmowa o projekcie InScool, w którymbierzemy udział. Obecni byli uczestnicy

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Ludzie EIC.

Search