Rozmawiamy o wykluczeniu w ZSEU w Zabrzu.

W niektórych szkołach biorących udział w projekcie intensywnie rozmawiamy na temat wykluczenia. Na przykład w Zespole Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Zabrzu grupa prowadząca projekt, w skład której wchodzą nauczycielki matematyki, fizyki, języka niemieckiego, geografii oraz pedagog i psycholog, spotkała się już trzy razy.
Pierwszy pomysł,

aby działania projektu przeprowadzić tylko w jednej klasie, został odrzucony i zdecydowano zostanie przeprowadzony w całej szkole. Już w dwóch klasach przeprowadzono godziny wychowawcze na temat wykluczenia metodą World Cafe . Dyskutowano o tym czym jest wykluczenie? Szukano przykładów wykluczenia w historii (na świecie, w Polsce). Rozmawiano o tym czy ktoś bywa wykluczany w naszej szkole, klasie oraz jak można przeciwdziałać wykluczeniu (państwie, szkole, klasie). Wszyscy nauczyciele zgodzili się przeprowadzić godziny wychowawcze właśnie w tej formie. Wydarzy się to  do końca listopada, tak aby można było przed zebraniem z rodzicami omówić wspólnie uzyskane informacje.

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Ludzie EIC.

Search