Szkolenie online dla ambasadorów inkluzji.

Głównym celem kursu jest wskazanie metod jak być bardziej włączającymi w swoich praktykach edukacyjnych i jak przekształcić swoje środowiska edukacyjne w środowisko sprzyjające inkluzji.

Grupą docelową tego kursu są praktycy z różnych dziedzin edukacji: uczniowie, nauczyciele, trenerzy, działacze...

Kurs będzie się odbywał online z 4 sesjami online (jedna w tygodniu) i jedną opcjonalną sesją mentoringu, począwszy od 9 do 30 listopada, uzupełnioną indywidualną nauką pomiędzy sesjami. Kurs będzie mieszanym podejściem do metodologii edukacji nieformalnej z interwencjami ekspertów, mającymi na celu stworzenie solidnych podstaw teoretycznych do stymulowania głębokich autorefleksji i mocnych planów działania.

Kurs będzie prowadzony w języku angielskim, jednak zapraszamy do udziału osoby na wszystkich poziomach znajomości języka angielskiego.

Kurs będzie wyglądał następująco:

- Sesja 1: Wprowadzenie: czym jest włączenie? Poniedziałek, 9 listopada, 17: 00-18: 30 CET
- Sesja 2: Badanie integracji z naszymi ekspertami. Poniedziałek, 16 listopada, 17: 00-19: 00 CET
- Sesja 3: Edukacja włączająca w działaniu. Poniedziałek, 23 listopada, 17: 00-18: 30 CET
- Sesja 4: Przygotowanie - czas na działanie! Poniedziałek, 30 listopada, 17: 00-18: 30 CET
- (nieobowiązkowo) Sesja 5: Mentoring w sprawie planu działania. Poniedziałek, 7 grudnia, 17: 00-18: 30 CET

Zarejestruj się tutaj do 3 listopada 2020 r.
Więcej szczegółów tutaj.

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Ludzie EIC.

Search