Działania i wydarzenia

Raport końcowy projektu

W ramach działań projektu Inclusive Schools opublikowano raport końcowy jego ewaluacji. Autorzy raportu piszą:  "Realizacja działań InScool dowiodła trafności projektu. Związane z włączeniem problemy pojawiły się, gdy praktycy edukacji musieli zdigitalizować przepisy dotyczące  nauczania dla uczniów. Było oczywiste, że warunki wstępne (infrastruktura IT,...

Więcej...

Podsumowanie projektu - spotkanie liderów InsCool w SP 36

Spotkałyśmy się 11 listopada. Spotkanie było poświęcone ponownemu przyjrzeniu się wnioskom i rekomendacjom z ubiegłorocznych działań w projekcie. Celem było omówienie i zmodyfikowanie tegorocznych planów związanych z edukacją włączającą do bieżącej sytuacji (zarówno związanej z pandemią, jak i sytuacją w kraju).  Spostrzeżenia dotyczące naszej szkoły: 1....

Więcej...

Zaproszenie na konferencję online: Szkoły XXI wieku. Droga do integracji. 18 XI 2020

Platforma uczenia się przez całe życie i partnerzy projektu InScool (British Council, LLLP, OBESSU, ScotDec, ACPP, EiC, IEP) z przyjemnością zapraszają Cię na końcowe wydarzenie projektu poświęcone idei edukacji włączającej:   Szkoły XXI wieku. Droga do integracji. Data: 18 listopada 2020 r. - 15:00 - 18:00 czasu środkowoeuropejskiego (online).   Wydarzenie...

Więcej...

Szkolenie online dla ambasadorów inkluzji.

Głównym celem kursu jest wskazanie metod jak być bardziej włączającymi w swoich praktykach edukacyjnych i jak przekształcić swoje środowiska edukacyjne w środowisko sprzyjające inkluzji. Grupą docelową tego kursu są praktycy z różnych dziedzin edukacji: uczniowie, nauczyciele, trenerzy, działacze... Kurs będzie się odbywał online z 4 sesjami online (jedna...

Więcej...

Miesiąc inkluzji 1-31 maja.

Zapraszamy do współudziału w działaniach Miesiąca Inkluzji (włączania). Przez cały maj będziemy proponować różne działania, które będzie można przeprowadzić w Waszych mieszkaniach, przed komputerem, „w szkole”, w Internecie, w grupie szkół biorących udział w projekcie Edukacja Włączająca (InScool). Trening uważności, tworzenie plakatów, oglądanie filmów,...

Więcej...

Włącz się. Seminarium dla liderów.

W gościnnych murach III LO w Zabrzu odbyło się seminarium dla liderów "Włącz się". Wzięło w nim udział prawie 40 osób. Zebrani debatowali o tym jak szkoły realizują włączanie w ramach swych działań i jak mogą robić to lepiej. Analizując stan obecny w placówkach z którymi związani są są uczestnicy, zauważyli oni, że inkluzja w szkołach może być realizowana...

Więcej...

Spotkanie w sprawie projektu EL (Expeditionary Learning)

EiC rozpoczyna realizację nowego projektu. W ramach programu Erasmus+ wraz z partnerami z Walii, Polski i Turcji w latach 2019 - 2022 będziemy realizować projekt "Expeditionary Learning". W dniach 17-18 stycznia spotkaliśmy się w Krakowie, aby zaplanować pierwsze działania jakie EiC powinno zrealizować. Głównym celem projektu jest

Więcej...

Inkluzja w szkołach. Od polityki do praktyki.

6 grudnia, w ramach Tygodnia uczenia się przez całe życie 2019, w VLEVA, agencji łącznikowej Flanders-Europe (Bruksela, Belgia) odbyło się wydarzenie: „Integracja w szkołach: od polityki do praktyki”. Zorganizowała je platforma uczenia się przez całe życie przy wsparciu partnerów projektu Inscool i EVBB, Europejskiego Stowarzyszenia Instytutów Kształcenia Zawodowego....

Więcej...

Rozmawiamy o wykluczeniu w ZSEU w Zabrzu.

W niektórych szkołach biorących udział w projekcie intensywnie rozmawiamy na temat wykluczenia. Na przykład w Zespole Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Zabrzu grupa prowadząca projekt, w skład której wchodzą nauczycielki matematyki, fizyki, języka niemieckiego, geografii oraz pedagog i psycholog, spotkała się już trzy razy. Pierwszy pomysł,

Więcej...

Krakowskie szkolenie w projekcie Inclusive Schools / Szkoły Włączające

W czwartek 17 października zorganizowaliśmy w Krakowie, dzięki gościnności dyrekcji SP 93, otwierające spotkanie w projekcie „Inclusive Schools – INSCOOL”. Podczas podzielonego na dwie części warsztatu, w części pierwszej rozmawialiśmy o tym, jak w naszych szkołach wygląda edukacja włączająca: z jakimi wyzwaniami się wiąże, jakie wartości realizuje,...

Więcej...

Szkolenie w projekcie Inclusive Schools / Szkoły Włączające

RÓŻNORODNOŚĆ JEST FAKTEM, A MY TO WYKORZYSTAMY! W poniedziałkowe popołudnie, w gościnnych progach III LO w Zabrzu spotkała się grupa przedstawicieli różnych szkół (z Zabrza, Katowic, Bytomia) oraz członkinie i członkowie Stowarzyszenia Ekspedycja w Głąb Kultury. Celem naszego spotkania była rozmowa o projekcie InScool, w którym bierzemy udział. Obecni...

Więcej...

Konferencja „Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji” 2019

EIC była partnerem konferencji organizowanej przez Instytut Spraw Publicznych i Centrum Studiów nad Przywództwem Edukacyjnym, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Krakowie w dniach od 25 do 26 kwietnia 2019 roku. Celem organizatorów konferencji jest zmniejszanie przepaści między praktyką i teorią edukacji....

Więcej...

Inclusive school (Szkoła dla każdego)

Celem tego projektu jest zgromadzenie grupy nauczycieli, naukowców, dyrektorów szkół i decydentów politycznych, którzy koncentrują się na konkretnych zmianach w społecznościach szkolnych w Europie i opracują plan działań oparty na metodologii partycypacyjnej dla przyszłych strategii integracji w szkołach europejskich. Działanie ewoluuje wokół trzech...

Więcej...

Warsztaty Ekspedycyjne nauczanie i uczenie się

5 października 2018 r. w budynku Centrum Muzyki i Dźwięku w Niepołomicach, dla nauczycieli krakowskich i niepołomickich szkół odbyła się konferencja poświęcona metodzie ekspedycyjnej. Na świecie istnieją Szkoły Ekspedycyjnego Uczenia Się (Expeditionary Learning Schools) wykorzystujące specyficzne projekty edukacyjne - ekspedycje naukowe,

Więcej...

Żywa biblioteka w Zabrzu - 2019

KATALOG Katalog powstał żeby ułatwić wzajemną rozmowę, zawiera spis Książek i przykładowe Pytania do zadania. Nie są to zamknięte propozycje – zachęcamy, żeby pytać o wszystko, co Was ciekawi. Głęboko ufamy, że wzajemne rozmowy będą pełne szacunku i wynikają z chęci poznania bliżej różnorodnych osób i ich sytuacji. Pamiętajcie też, że

Więcej...

Letnie ekspedycje

aaaa

Więcej...

Akademia młodych liderów

aaaa

Więcej...

Uniwersytet w Bowling Green

dsadad

Więcej...

Sympozjum naukowe 2017

asdada

Więcej...

Out of the box

sASDASdaccxzcz`d f dsffDSFDFkjnkjbkbjk lkkln    lknlknkn asdada dowolny tekst  asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada...

Więcej...

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Search