Działania i wydarzenia

Inclusive school (Szkoła dla każdego)

Celem tego projektu jest zgromadzenie grupy nauczycieli, naukowców, dyrektorów szkół i decydentów politycznych, którzy koncentrują się na konkretnych zmianach w społecznościach szkolnych w Europie i opracują plan działań oparty na metodologii partycypacyjnej dla przyszłych strategii integracji w szkołach europejskich. Działanie ewoluuje wokół trzech...

Więcej...

Warsztaty Ekspedycyjne nauczanie i uczenie się

5 października 2018 r. w budynku Centrum Muzyki i Dźwięku w Niepołomicach, dla nauczycieli krakowskich i niepołomickich szkół odbyła się konferencja poświęcona metodzie ekspedycyjnej. Na świecie istnieją Szkoły Ekspedycyjnego Uczenia Się (Expeditionary Learning Schools) wykorzystujące specyficzne projekty edukacyjne - ekspedycje naukowe, aby angażować...

Więcej...

Żywa biblioteka w Zabrzu - 2019

KATALOG Katalog powstał żeby ułatwić wzajemną rozmowę, zawiera spis Książek i przykładowe Pytania do zadania. Nie są to zamknięte propozycje – zachęcamy, żeby pytać o wszystko, co Was ciekawi. Głęboko ufamy, że wzajemne rozmowy będą pełne szacunku i wynikają z chęci poznania bliżej różnorodnych osób i ich sytuacji. Pamiętajcie też, że Książki mają prawo...

Więcej...

Letnie ekspedycje

aaaa

Więcej...

Akademia młodych liderów

aaaa

Więcej...

Uniwersytet w Bowling Green

dsadad

Więcej...

Sympozjum naukowe 2017

asdada

Więcej...

Out of the box

sASDASdaccxzcz`d f dsffDSFDFkjnkjbkbjk lkkln    lknlknkn asdada dowolny tekst  asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada...

Więcej...

Ekspedycja Rumunia

asdsdfsdf

Więcej...

Leadership Sumitt - 2009

Ekspedycja w USA w ramach projektu „ Leadership Sumitt”„Glacier National Park” lipiec 2009Uczestnikami ekspedycji organizowanej przez Bowling State University z USA  oraz Expedition Inside the Culture z Polski byli nauczyciele amerykańskich szkół oraz studenci i nauczyciele szkół polskich. Ekspedycja obejmowała podróż z Chicago do Montany i tygodniowy...

Więcej...

Orange dla Ziemi

Program „Orange dla Ziemi” Program, w którym wzięło udział kilkuset aktywnych i twórczych nauczycieli. Zachęcili oni do pracy kilka tysięcy uczniów, przekonując ich, że nauka może być fascynującą przygodą, dającą satysfakcję oraz umożliwiającą rozwój, poznanie świata, siebie i innych ludzi. Sprzyjała temu współpraca nauczycieli i uczniów różnych szkół...

Więcej...

About EIC

Association “Expedition Inside Culture” is a new, but energetic and quickly developing organization with worldwide connections. Formally established in January 2003, since year 2001 a group of young teachers and students from Zabrze, southern Poland (Upper Silesia region), have organized international education projects for youths. Among our partners we had schools and universities from Romania, Lithuania, Ukraine, Germany, U.S.A., Slovakia and Poland. Each year in different region in central Europe we establish a scientific, intercultural expedition to explore and learn about its culture, architecture, ethnic groups, historical background, religion and local customs. Współpracujemy z różnymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University and Expedition Inside Culture. Romania.  

Search