Szkoły Włączające

Inclusive Schools

Projekt jest realizowany w latach 2019-2020 we współpracy z sześcioma organizacjami z Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Grecji i Polski.

Chcemy wzmocnić pozycję szkół w edukacji międzykulturowej - w akceptacji i szacunku dla różnorodności we wszystkich dziedzinach życia. Będziemy współpracować ze szkołami, aby zintegrować młodych ludzi z różnych środowisk w sercu ich społeczności, pomagając im rozwinąć silne poczucie zarówno siebie, jak i wspólnoty z rówieśnikami.

Zainteresowani uczestnictwem utworzą społeczność liderów, której zadaniem będzie wnoszenie pomysłów w celu opracowania strategii integracji dla szkół w całej Europie. Będziemy wspierać te społeczności szkolne, aby stały się orędownikami zmian kulturowych, byli pewni siebie w walce z dyskryminacją i przygotowani do wspierania samodzielnych inicjatyw na rzecz integracji.
Współpracując z tymi liderami, projekt przyniesie konkretne działania podejmowane w całej społeczności szkolnej i wesprze stworzenie budowanie przyszłych strategi integracji w szkołach europejskich.

Etapy: 1) Pierwsze kroki. 2) Gdzie teraz jesteśmy. 3) Dokąd zmierzamy? Jak się tam dostaniemy? 4) Czas na rezultaty. 5) Dokąd dotarliśmy? Co dalej?

Działania:

Miesiąc inkluzji 1-31 maja.

Zapraszamy do współudziału w działaniach Miesiąca Inkluzji (włączania). Przez cały maj będziemy proponować różne działania, które będzie można przeprowadzić w Waszych mieszkaniach, przed komputerem, „w szkole”, w Internecie, w grupie szkół biorących udział w projekcie Edukacja Włączająca (InScool). Trening uważności, tworzenie plakatów, oglądanie filmów,...

Więcej...

Włącz się. Seminarium dla liderów.

W gościnnych murach III LO w Zabrzu odbyło się seminarium dla liderów "Włącz się". Wzięło w nim udział prawie 40 osób. Zebrani debatowali o tym jak szkoły realizują włączanie w ramach swych działań i jak mogą robić to lepiej. Analizując stan obecny w placówkach z którymi związani są są uczestnicy, zauważyli oni, że inkluzja w szkołach może być realizowana...

Więcej...

Rozmawiamy o wykluczeniu w ZSEU w Zabrzu.

W niektórych szkołach biorących udział w projekcie intensywnie rozmawiamy na temat wykluczenia. Na przykład w Zespole Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Zabrzu grupa prowadząca projekt, w skład której wchodzą nauczycielki matematyki, fizyki, języka niemieckiego, geografii oraz pedagog i psycholog, spotkała się już trzy razy. Pierwszy pomysł,

Więcej...

Krakowskie szkolenie w projekcie Inclusive Schools / Szkoły Włączające

W czwartek 17 października zorganizowaliśmy w Krakowie, dzięki gościnności dyrekcji SP 93, otwierające spotkanie w projekcie „Inclusive Schools – INSCOOL”. Podczas podzielonego na dwie części warsztatu, w części pierwszej rozmawialiśmy o tym, jak w naszych szkołach wygląda edukacja włączająca: z jakimi wyzwaniami się wiąże, jakie wartości realizuje,...

Więcej...

Szkolenie w projekcie Inclusive Schools / Szkoły Włączające

RÓŻNORODNOŚĆ JEST FAKTEM, A MY TO WYKORZYSTAMY! W poniedziałkowe popołudnie, w gościnnych progach III LO w Zabrzu spotkała się grupa przedstawicieli różnych szkół (z Zabrza, Katowic, Bytomia) oraz członkinie i członkowie Stowarzyszenia Ekspedycja w Głąb Kultury. Celem naszego spotkania była rozmowa o projekcie InScool, w którym bierzemy udział. Obecni...

Więcej...

Konferencja „Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji” 2019

EIC była partnerem konferencji organizowanej przez Instytut Spraw Publicznych i Centrum Studiów nad Przywództwem Edukacyjnym, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Krakowie w dniach od 25 do 26 kwietnia 2019 roku. Celem organizatorów konferencji jest zmniejszanie przepaści między praktyką i teorią edukacji....

Więcej...

Inclusive school (Szkoła dla każdego)

Celem tego projektu jest zgromadzenie grupy nauczycieli, naukowców, dyrektorów szkół i decydentów politycznych, którzy koncentrują się na konkretnych zmianach w społecznościach szkolnych w Europie i opracują plan działań oparty na metodologii partycypacyjnej dla przyszłych strategii integracji w szkołach europejskich. Działanie ewoluuje wokół trzech...

Więcej...

Materiały i informacje:

Strona projektu:  inclusiveschools.net

Partnerzy: