InclusiveSchool

 • Celem tego projektu jest zgromadzenie grupy nauczycieli, naukowców, dyrektorów szkół i decydentów politycznych, którzy koncentrują się na konkretnych zmianach w społecznościach szkolnych w Europie i opracują plan działań oparty na metodologii partycypacyjnej dla przyszłych strategii integracji w szkołach europejskich.

  Działanie ewoluuje wokół trzech głównych filarów:  Wspieranie szkół w celu tworzenia własnych strategii integracji, zapewnienie szkołom i zainteresowanym stronom narzędzi do popierania niezbędnych reform edukacyjnych i ocenieniu postępów i korzyści w szkołach i ich społecznościach.

 • RÓŻNORODNOŚĆ JEST FAKTEM, A MY TO WYKORZYSTAMY!
  Szkolenie w projekcie
  Inclusive Schools / Szkoły Włączające

  Zabrze, 7 października 2019

  W poniedziałkowe popołudnie, w gościnnych progach III LO w Zabrzuspotkała się grupa przedstawicieli różnych szkół (z Zabrza, Katowic,Bytomia) oraz członkinie i członkowie Stowarzyszenia Ekspedycja w GłąbKultury.

  Celem naszego spotkania była rozmowa o projekcie InScool, w którymbierzemy udział. Obecni byli uczestnicy projektu „Szkoły Włączające”oraz jego sympatycy i zainteresowani tematyką będącej istotąprojektu.

  Najważniejszą częścią spotkania, obok informacji dotyczących samegoprojektu, było World Cafe, podczas którego dyskutowaliśmy nainteresujące nas zagadnienia:

  1. Wykluczenie w dzisiejszej szkole -jak wygląda?,

  2. Szkoła dla wszystkich - jak wygląda?,

  3. Co mynauczyciele możemy zrobić, żeby wszyscy uczniowie i uczennicekorzystali z możliwości/zasobów szkoły?,

  4. Różnorodność jest faktem.Jak ją wykorzystać?

  Ponieważ grupa ludzi uczestniczących w spotkaniu stanowiła najlepszyprzykład różnorodności, zatem wykorzystaliśmy ten zespołowy potencjał.Pojawiło się wiele refleksji i pomysły, z których będziemy czerpać wnaszej „podróży” do inkluzji.

   

   

   

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Search