piątek, 22 wrzesień 2023 22:19

Wyróżnienie w VII edycji Nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata" dla Maćka :)

Z ogromną przyjemnością i dumą gratulujemy Maciejowi Śliwie, wieloletniemu członkowi naszego stowarzyszenia, znalezienia się w elitarnym gronie osób wyróżnionych w tegorocznej edycji Nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata". 

- Maćku, jesteś dla nas nieustannym wyzwaniem i dziękujemy Ci za to! :)

Nagrodę ustanowiło w 2006 roku Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce, a pierwszych laureatów wyróżniła sama Irena Sendler. Ideą konkursu jest wspieranie nauczycieli, którzy w swojej pracy starają się zmieniać szkołę i środowisko lokalne na bardziej tolerancyjne, przyjazne wobec różnorodności, wrażliwe na potrzeby innych osób oraz grup społecznych. Każdego roku kapituła wyłania laureata konkursu. 

W tym roku Kapituła wyłoniła 11 osób, spośród których na uroczystej gali 25 listopada w Sejnach ogłosi laureatkę lub laureata.

Od tego roku w gronie Sendlerowców są również:

 • ? Aleksandra Korczak
 • ? Bogumiła Słomczyńska
 • ? Dariusz Martynowicz
 • ? Elżbieta Chlebowska
 • ? Iwona Pietrzak-Płachta
 • ? Jakub Mączyński
 • ? Maciej Śliwa
 • ? Mariusz Biniewski
 • ? Mariusz Sokołowski
 • ? Małgorzata Czaicka-Moryń
 • ? Tomasz Ordza

Oto uzasadnienie wniosku, jaki złożyliśmy do kapituły:

Zarząd oraz wszyscy członkowie i członkinie Stowarzyszenia Ekspedycja w Głąb Kultury rekomendują kandydaturę Macieja Śliwy do nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Naszym zdaniem, w pełni zasługuje, aby dołączyć do grona laureatów tej nagrody.

Współpracę ze Stowarzyszeniem „Ekspedycja w Głąb Kultury” Maciej Śliwa rozpoczął na początku XXI wieku, uczestnicząc w międzynarodowych ekspedycjach edukacyjnych na terenie Polski, organizowanych corocznie, dla młodzieży szkolnej i studentów z Rumuni, Polski, Ukrainy, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Zapoznawał młodzież z historią terenów, na których odbywały się ekspedycje (najczęściej były to obszary o dużej różnorodności etnicznej), wprowadzał do tematyki praw człowieka i organizował praktyczne działania młodzieży na rzecz praw człowieka.

Jako członek Stowarzyszenia od niemal 20 lat, został współorganizatorem ekspedycji edukacyjnych oraz współautorem wypracowywanej przez Stowarzyszenie koncepcji nauczania ekspedycyjnego. W tej koncepcji, nauczanie ekspedycyjne traktowane jest jako sposób kształcenia u młodych ludzi kompetencji, które są niezbędne w zmieniającym się świecie, by skutecznie działać na rzecz tolerancji i współpracy. Podczas kolejnych ekspedycji Maciej kontynuował wprowadzanie młodzieży do tematyki praw człowieka, m.in. organizując 
z uczestnikami i uczestniczkami ekspedycji, akcje pisania listów w obronie praw człowieka.

W latach 2006 - 2007 był współorganizatorem projektu Orange dla Ziemi, w którym zaangażowano około pół tysiąca placówek edukacyjnych.
Współpracował z innymi członkami i członkiniami Stowarzyszenia w opracowaniu przewodnika metodycznego z zakresu nauczania ekspedycyjnego dla nauczycielek i nauczycieli, prowadził szkolenia, koordynował pracę 10 szkół uczestniczących 
w programie, współorganizował konferencję podsumowującą dwa pierwsze etapy programu.
W lipcu 2007 roku, w ramach III etapu „Ekspedycja Orange dla Ziemi”, kierował na Suwalszczyźnie pracami grupy „Krajobrazy Społeczne”, a następnie współorganizował 
i współprowadził warsztaty podsumowujące i zamykające projekt „Orange dla Ziemi”.

Do chwili obecnej, Maciej Śliwa prowadził liczne warsztaty poświęcone metodzie nauczania ekspedycyjnego. Jedno z ostatnich działań tego typu, to współorganizowanie konferencji „Ekspedycja w szkole” (Kraków, 12-13 maja 2022) i prowadzenie w jej czasie warsztatów. Konferencja była podsumowaniem  projektu Erasmus+: Expeditionary Learning, realizowanego 
w partnerstwie z Walią i Turcją.

W trakcie organizowanych co dwa lata przyjazdów do Polski grup studentów z Bowling Green State University, Maciej podczas ich pobytu w Zabrzu, prowadził dla nich oraz dla polskich uczniów, zajęcia o działalności Szkolnych Grup Amnesty International.

Maciej Śliwa, wraz z grupą osób z naszego Stowarzyszenia, w latach 2010-2015 pracował 
w projekcie „Wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”. W ramach zajęć realizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadził ponad
1200 godzin warsztatów dla wizytatorów i dyrektorów szkół, poświęconych prowadzeniu ewaluacji placówek szkolnych. Jest współautorem pakietu „System Ewaluacji Oświaty. Zbudowanie społeczności profesjonalistów wspólnie pracujących nad doskonaleniem systemu ewaluacji”.

W latach 2014-15 pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim w zespole przygotowującym nową koncepcję kształcenia osób - kandydatów do objęcia funkcji dyrektorskich w placówkach edukacyjnych. Jest współautorem pakietu „Model kształcenia dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek. Przywództwo edukacyjne”. Jako trener, współprowadził grupę nauczycielek 
i nauczycieli w pilotażowym kursie projektu.

Wspólnie z Grzegorzem Mazurkiewiczem i Anną Zachorowską - Mazurkiewicz jest autorem rozdziału „Active (global) citizenship: necessity or fashion?” w publikacji „Society and Nation in Transnational Processes in Europe”, Cambridge Scholar Publishing, 2015.

W maju 2022 roku, Maciej Śliwa został jedną z twarzy „Tygodnia dla Edukacji Antydyskryminacyjnej”, organizowanego przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.
https://tea.org.pl/projekty/tydzien-dla-ea-2022/historia-macieja-sliwy/

W latach 2019-2020, w ramach międzynarodowego projektu Inclusive Schools/Szkoły Włączające, współorganizował w III Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu szkolenie dla osób (uczniowskich i nauczycielskich) zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. W maju 2020 roku, w pandemicznej rzeczywistości, współtworzył wydarzenie internetowe „Miesiąc Inkluzji, 1-31 maja”, będące ciągiem wirtualnych spotkań, warsztatów, dyskusji, wspólnych projekcji filmów i dyskusji o nich.

Maciej Śliwa był współorganizatorem czterech edycji „Żywej Biblioteki”, którą nasze Stowarzyszenie współrealizowało w III Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu, w latach 2016-2020. W jednej z edycji, jako weganin i aktywista, był „żywą książką”.

Maciej Śliwa z pracą w Stowarzyszeniu łączy także swoje zainteresowania scrabblowe. 
W ramach Stowarzyszenia zorganizował w 2019 „XIX Turniej 24h Non Stop Le Mans”.

Jako członkinie i członkowie Stowarzyszenia Ekspedycja w Głąb Kultury jesteśmy niezwykle dumne/dumni, że taki człowiek, jak Maciej Śliwa jest naszym przyjacielem, inicjatorem 
i  towarzyszem naszych działań. Jesteśmy pewni, że jego przekonania, postawa i przede wszystkim, działania, przyczyniają się do czynienia świata lepszym. Z całą odpowiedzialnością popieramy kandydaturę Macieja Śliwy do zaszczytnej nagrody im. Ireny Sendlerowej.

W imieniu członkiń i członków oraz
zarządu Stowarzyszenia Ekspedycja w Głąb Kultury,
prezeska zarządu – Janina Stojak

More in this category: « Konferencja "Ekspedycja w szkole"

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Ludzie EIC.

Search