"EKSPEDYCJA W SZKOLE"

Kraków, 12-13 maja 2022 r.

relacja z konferencji szkoleniowej

W dniach 12-13 maja spotkaliśmy się w Krakowie na konferencji szkoleniowej "Ekspedycja w szkole", którą zorganizowaliśmy w ramach programu Erasmus+ Cooperation for innovation and the exchange of good practices Strategic Partnerships for school education.

Konferencja miała na celu popularyzację podejścia nazywanego uczeniem się lub nauczaniem ekspedycyjnym i efektów projektu Erasmus+ pod tym samym tytułem.

Nauczanie ekspedycyjne jest specyficznym podejściem do procesu uczenia się, w którym uczniowie biorą udział w procesie decyzyjnym dotyczącym uczenia się oraz działają jak naukowcy planujący, a następnie biorący udział w ekspedycjach naukowych.

Uczestnicy i uczestniczki wzięli w sesjach szkoleniowych wzięli dotyczących teoretycznych założeń tego podejścia do procesu kształcenia oraz podjęli ekspedycyjną wyprawę na terenie Krakowa.

Wspólnie zastanawialiśmy się nad wykorzystaniem nauczania ekspedycyjnego w szkole,  bo pomaga ono zwiększyć aktywność uczniów i uczennic w procesie uczenia się, włączyć ich w proces decydowania, a także zachęca do stawiania pytań, definiowania problemów i refleksji nad własnym działaniem i myśleniem.

Według opinii obecnych: udało się!

PROGRAM KONFERENCJI

Podczas konferencji uczestnicy spotykali się z teoretykami i praktykami edukacji ekspedycyjnej. Oto niektórzy z nich:

Janina Stojak

Janina Stojak

prezes stowarzyszenia Ekspedycja w Głąb Kultury

Grzegorz Mazurkiewicz

Grzegorz Mazurkiewicz

prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek EIC

Sharon Pruski

Sharon Pruski

nauczycielka, advisor, project manager, Walia

John M. Fischer

John M. Fischer

dr Bowling Green State University

Mirosław Skrzypczyk

Mirosław Skrzypczyk

nauczyciel i animator kultury

Agnieszka Arkusińska

Agnieszka Arkusińska

nauczyciel, trener, członek EIC

Maciej Śliwa

Maciej Śliwa

nauczyciel, aktywista, członek EIC

Program szczegółowy

11:00 - 11:45

Powitanie. Pierwsze kroki ekspedycji. / Welcome. First steps of the expedition.

11:45 - 12:15 Edukacja, demokracja i uczenie się - dokąd zmierzamy. / Education, democracy and learning. (prof. J.M.Fischer.)
12:15 - 12:45 Ekspedycyjne nauczanie. Przykłady dobrej praktyki. / Expeditionary learning. Good practices.  (S.Pruski, M.Skrzypczyk)
12:45 - 13:15 Emancypacja jako radykalny cel edukacji. Czy szkoła podoła? / Emancipation as a radycal aim of the education. Can school do it? (prof. G.Mazurkiewicz)
13:15 - 14:15 Przerwa. Obiad.
14:15 - 15:30 Wprowadzenie. Kroki i wartości ekspedycyjnego nauczania i uczenia się. Praca w grupach. / Introduction. Steps and values of the expeditionary learning. Work in groups.
15:30 - 16:30 Wprowadzenie. Moja ekspedycja. Planowanie ekspedycji. / Introduction. Our expedition. Planning.
16:30 - 19:00 Ekspedycja Kraków. / Expedition Kraków.

09:00 - 10:00 Analiza, wnioski, prezentacje - podsumowanie ekspedycji. / Analyses, conclusions, presentation - summing.
10:00 - 11:00 Krytyczna refleksja nad własnym procesem uczenia się. / Critical reflection over individual learning process.
11:00 - 11:30 Przerwa.
11:30 - 12:30 World cafe.
12:30 - 13:00 Zakończenie.

Piotr Tałan

Piotr Tałan

nauczyciel, dyrektor, członek EIC

Laura Piotrowska

Laura Piotrowska

nauczyciel, trener, członek EIC

MIrosława Skowron

MIrosława Skowron

nauczyciel, członek EIC

John M. Fischer

John M. Fischer

A Professor in the School of Teaching and Learning at Bowling Green State University in Ohio, USA. He has also served as the Vice Provost for Academic Affairs- helping lead the academic work of the university. His writing and research seeks to investigate and improve issues around education reform with a focus on inequality, civic education, and democracy. He believes dialog across boundaries matters now more than ever.

Wykład:

Edukacja, demokracja i uczenie się - dokąd zmierzamy. / Education, democracy and learning.

feedback:

Sharon Pruski

Sharon Pruski

Project Manager. Obecnie zarządza dwoma projektami Erasmus + Key Action 2, współpracując z organizacjami edukacyjnymi w całej Europie. Uczyła w szkołach średnich, FE i HE. Pracowała z Radą Neath Port Talbot jako doradca ds. wyzwań i wspierała lokalne szkoły w rozwijaniu ich wymiaru międzynarodowego. Zarządzała również projektami europejskimi i międzynarodowymi, w tym dużym finansowanym przez UE projektem podnoszenia świadomości w zakresie edukacji i rozwoju władz lokalnych. Obecnie dołączyła do zespołu International Links.

Wykład:

Expeditionary Learning - Erasmus+ Project: Swansea, Konya, Krakow.

feedback:

Mirosław Skrzypczyk

Mirosław Skrzypczyk

Nauczyciel i animator kultury. Prezes Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im. W. Zwierkowskiego. Organizator Szczekociński Festiwal Kultury Żydowskiej „Yahad-Razem” oraz projektów związanych z tematyką wielokulturowości i tolerancji. Współorganizator Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiego Święta Ciulimu-Czulentu w Lelowie. Laureat Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” przyznawanej przez CEO i wyróżnienia w edycji z 2016r. nagrody POLIN przyznawanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich.

Wykład:

W DROGĘ! Moje i moich uczniów wyprawy edukacyjno - badawcze.

feedback:

Grzegorz Mazurkiewicz

Grzegorz Mazurkiewicz

Profesor UJ (Instytucie Spraw Publicznych). Socjolog, nauczyciel i badacz.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w polskich szkołach, w departamencie edukacji Ohio, na uniwersytetach w Columbus i w Bowling Green, w fundacji CE. Kierował projektami edukacyjnymi dotyczącymi: jakości kształcenia, ewaluacji, przywództwa, wyrównywania szans, edukacji interkulturowej, zarządzania placówkami edukacyjnymi, tworzenia lokalnej polityki oświatowej, systemów zapewniania jakości czy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Członek założyciel Expedition Inside Culture.

Wykład:

Emancypacja jako radykalny cel edukacji. Czy szkoła podoła?

feedback:

Materiały i opinie wypracowane przez uczestników konferencji:

Informacje organizacyjne

Miejsce konferencji

Miejsce konferencji

Konferencja odbywała się w salach konferencyjnych w Novotel Kraków City West oraz podczas ekspedycji prowadzonych w centrum Krakowa.

KONTAKT DO ORGANIZATORA

  • Adres mailowy:
  • Telefon:

    +48 606 977 071

  • Adres korespondencyjny:

    Stowarzyszenie Ekspedycja w Głąb Kultury
    41-800 Zabrze, ul. Piłsudskiego 29

Organizatorzy

Organizatorzy

Serdecznie zapraszamy do korzystania z materiałów wypracowanych na naszej konferencji.

-

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Ludzie EIC.

Search