ucząca się szkoła

  • Orange dla Ziemi

    Program „Orange dla Ziemi”
    Program, w którym wzięło udział kilkuset aktywnych i twórczych nauczycieli. Zachęcili oni do pracy kilka tysięcy uczniów, przekonując ich, że nauka może być fascynującą przygodą, dającą satysfakcję oraz umożliwiającą rozwój, poznanie świata, siebie i innych ludzi. Sprzyjała temu współpraca nauczycieli i uczniów różnych szkół oraz współpraca nauczycieli i moderarotów programu. 
W programie "Orange dla ziemi" wspieraliśmy nauczycieli w misji kształtowania demokratycznej kultury edukacyjnej szkoły, opartej na dialogu i współpracy, wzmacnianiu aktywnych postaw obywatelskich,

  • Warsztaty Ekspedycyjne nauczanie i uczenie się

    5 października 2018 r. w budynku Centrum Muzyki i Dźwięku w Niepołomicach, dla nauczycieli krakowskich i niepołomickich szkół odbyła się konferencja poświęcona metodzie ekspedycyjnej. Na świecie istnieją Szkoły Ekspedycyjnego Uczenia Się (Expeditionary Learning Schools) wykorzystujące specyficzne projekty edukacyjne - ekspedycje naukowe,

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Ludzie EIC.

Search