RozwójPrzywództwa

  • Akademia młodych liderów

    Członkowie letnich ekspedycji z Polski, Rumuni i USA, spotkali się w Wiśle, Zabrzu i Krakowie i stali się uczestnikami Akademii Młodych Liderów czyli cyklu warsztatów i działań rozwojowych jakie przygotowaliśmy dla nich. Mieli okazje rozwijać swoje kompetencje, empatię oraz nawiązać przyjaźnie i znajomości. np w Zabrzu uczestnicy akademii sprzątali wraz z uczniami zabrzańskich szkół cmentarz żydowsku, zwiedzali kościół Św. Józefa i spotkali się z prezydentem miasta Małgorzatą Mańka - Szulik oraz z Dariuszem Waleriańskim, muzealnika i ratownika zabytków żydowskich, który opowiedział im o górnym Śląsku.

  • Out of the box

    sASDASdaccxzcz`d f dsffDSFDFkjnkjbkbjk lkkln    lknlknkn asdada dowolny tekst 

    asdada dowolny tekst

    asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst asdada dowolny tekst 

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Ludzie EIC.

Search