Podsumowanie projektu - spotkanie liderów InsCool w SP 36

Spotkałyśmy się 11 listopada. Spotkanie było poświęcone ponownemu przyjrzeniu się wnioskom i rekomendacjom z ubiegłorocznych działań w projekcie. Celem było omówienie i zmodyfikowanie tegorocznych planów związanych z edukacją włączającą do bieżącej sytuacji (zarówno związanej z pandemią, jak i sytuacją w kraju). 

Spostrzeżenia dotyczące naszej szkoły:
1. Nauczyciele omijają podczas lekcji poruszanie tematyki związanej z bieżącymi wydarzeniami (możliwe różne przyczyny: obawa, niezręczność, brak bezpośredniego kontaktu z uczniami - mniej znanych i bezpiecznych z punktu widzenia nauczycieli form prowadzenia dyskusji)
2. Niektóre z problemów związanych z brakiem tolerancji i zaburzonymi relacjami w klasach przybrały inną formę i w czasie nauki zdalnej przeniosły się do sieci. 
3. Grupa dzieci zaangażowana w zeszłoroczne akcje i działania projektu jest chętna do działań w tym roku i o nie dopytuje. 
Propozycje działań w najbliższym czasie:
1. Poszerzenie grupy nauczycieli czynnie i bardziej świadomie angażujących się w działalność włączającą (realnie widzimy szanse na zwerbowanie kolejnych 3 - 4 osób)  
2. Zorganizowanie spotkania nauczycieli na Teams (listopad), podczas którego puścimy film ze Szkoły Edukacji z Olkiem Pawlickim i wokół niego zainicjujemy dyskusję o tym, czy i  jak rozmawiać z uczniami na bieżące kontrowersyjne tematy w szkole podstawowej, jak prowadzić dyskusje żeby łączyć a nie tworzyć kolejne bariery pomiędzy uczniami o różnych poglądach, jaka jest rola nauczyciela w dzisiejszej szkole, jak w dzisiejszej rzeczywistości pozostać w zgodzie z wartościami edukacji  włączającej.
3. W realizowanym w całej szkole w tym roku projekcie dotyczącym czytelnictwa jako jedno z cyklicznych działań zaplanować coś w rodzaju klubu dyskusyjnego na podstawie krótkich tekstów dla dzieci związanych z tolerancją i włączaniem (wybór tekstów do końca listopada). 
 
Tyle nam się udało obgadać i na razie takie sobie stawiamy wyzwanie. Najprościej będzie z punktem 3. Dwa pierwsze to trochę marzenie ale bez tego nie ruszymy z miejsca. 
Pozdrawiamy - Justyna, Aga, Iwona i Ola.
 

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Ludzie EIC.

Search