Agnieszka Arkusińska

Kiedyś pracowałam w szkole (podstawówka i gimnazjum), uczyłam historii i wiedzy o społeczeństwie. Byłam także doradczynią metodyczną (historia i wos), a przez chwilę dyrektorką. Ostatnio pracuję głównie z dorosłymi (czasami tęsknię za szkołą …), rozmawiamy o uczeniu się i nauczaniu, ocenie i samoocenie pracy, o ważnych dla edukacji sprawach, problemach. Przez 6 lat szkoliłam wizytatorów ds. ewaluacji, także dyrektorów szkół w projekcie "Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III"), miałam możliwość pracy z kandydatami na dyrektorów szkół i placówek w ramach projektu „Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/ placówek” (oba prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński i Ośrodek Rozwoju Edukacji). Prowadziłam także warsztaty dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (projekt „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”).
Współpracuję z Fundacją CEO, dla której szkolę nauczycieli, dyrektorów, a także z innymi publicznymi i niepublicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli.
Pasjami czytam książki (właściwie każdy gatunek), po kilkunastu latach nieróbstwa wróciłam do robótek ręcznych, staram się dbać o kondycję, więc uprawiam marszobiegi w Łagiewnikach (las w Łodzi).

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Ludzie EIC.

Search