Maciej Śliwa

Nauczyciel, historyk, trener. Od 1992 roku uczy w IV LO, do czasu pewnych zmian także w Gimnazjum nr 4 w Zabrzu. W przeszłości samorządowiec, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego (przez 5 lat związany z projektami dotyczącymi jakości systemu edukacji oraz przywództwem edukacyjnym). Aktywista Amnesty International, członek Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, współpracownik organizacji pozarządowych związanych z edukacją. Namiętny scrabblista, sędzia Polskiej Federacji Scrabble. Wakacje spędza głównie na kajaku lub w Beskidzie Niskim.

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Ludzie EIC.

Search