Bogusława Bębnik

Jestem psycholożką, doradczynią zawodową i trenerką. W obecnej pracy zawodowej zajmuję się psychoedukacją i wspomaganiem dorosłych osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Jako członkini Stowarzyszenia realizuję działania z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej i przeciwdziałania przemocy. Interesuję się zagadnieniami związanymi z uczeniem się - edukacją alternatywną i badaniami dotyczącymi procesów uczenia się.

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Ludzie EIC.

Search