Laura Piotrowska

Wieloletnia  nauczycielka  historii i wos w LO, SP i Gimnazjum.  W pracy  z młodzieżą zrealizowała szereg projektów o tematyce społeczne, ekologicznej oraz historycznej.  Uważa, że formalne nauczanie nie powinno ograniczać się do murów szkoły, ale jak najczęściej  korzystać z  otocznia , w którym mieszkają  uczniowie. Absolwentka wydziału historii na UAM w Poznaniu,  studiów podyplomowych w zakresie edukacji niezależnej na UW oraz zarządzania w oświacie na UJ.  Entuzjastka i propagatorka pedagogiki Rudolfa Steinera, pomysłodawczyni utworzenia w Poznaniu pierwszego przedszkola waldorfskiego, członkini  Stowarzyszenia Edukacyjnego Wolna Szkoła Waldorfska.  
Trenerka i coach, prowadzi warsztaty  dla dyrektorów na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty, zajęcia dla nauczycieli na Studiach   podyplomowych z  Edukacji alternatywnej  w zakresie pedagogiki waldorfskiej (UAM), szkolenia dla rad pedagogicznych na temat metody projektu, oceniania kształtującego, , współpracy w zespołach nauczycielskich i w zespołach uczniowskich, procedur wprowadzania zmiany oraz szkolenia dla dyrektorów z zakresu przywództwa edukacyjnego.  
Ćwiczy  jogę i mniej systematycznie nordic walking i pływanie.  Lubi wędrówki po górach, spływy kajakowe ale też wyludniony Poznań w czasie świątecznych weekendów.

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Ludzie EIC.

Search