Grzegorz Mazurkiewicz

Jestem socjologiem, nauczycielem i badaczem. Wśród różnych inicjatyw, w które się angażuję jestem też kierownikiem Zakładu Przywództwa i Zarządzania w Edukacji w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Ohio State University w USA. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w różnych instytucjach związanych z edukacją (w szkołach podstawowej i w liceum ogólnokształcącym, w departamencie edukacji stanu Ohio, na uniwersytetach stanowych w Columbus i w Bowling Green w USA, w Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej). Kierowałem różnymi projektami edukacyjnymi dotyczącymi: jakości kształcenia, ewaluacji, przywództwa edukacyjnego, wyrównywania szans, edukacji interkulturowej, zarządzania placówkami edukacyjnymi, wspierania samorządów lokalnych w tworzeniu polityki oświatowej, tworzenia systemów zapewniania jakości czy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Brałem udział, w roli badacza i eksperta, w projektach międzynarodowych w zakresie kształcenia dorosłych, decentralizacji systemów zarządzania, aktywnych metod nauczania. Moim najlepszym doświadczeniem zawodowym były projekty związane z nauczaniem i uczeniem się ekspedycyjnym. Badając edukację i sposoby usprawniania procesów edukacyjnych przyglądałem się problemom w możliwie jak najszerszej perspektywie wychodząc z założenia, że niemożliwa jest zmiana w edukacji bez zmiany społecznej.

„Od zawsze” interesowało mnie interdyscyplinarne podejście do uczenia się i różnorodne metody służące włączaniu refleksji i krytycznego myślenia w proces uczenia się, rozwiązywaniu problemów i prowadzenie badań, jako metody uczenia się, zwiększania aktywności i odpowiedzialności uczniów, partycypacji i partnerskim relacjom, i wreszcie sprzyjające łączeniu procesu uczenia się i realnego świata, czyli wszystko to, co obiecuje uczenie się ekspedycyjne.

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Ludzie EIC.

Search