Mirek Mazurkiewicz

Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole średniej oraz podstawowej w Zabrzu. Pasjonat wielu aktywności sportowych i outdoorowych. Instruktor narciarski i wspinaczki sportowej. Od wielu lat związany z pracą z młodzieżą, organizator obozów wędrownych oraz ekspedycji. Poszukujący szans na zmiany zmian w sposobie prowadzenia zajęć, a także traktowania ucznia jak równego sobie, respektowania jego praw, wyrażania woli, podejmowania decyzji oraz wpływu na przebieg lekcji. Współtwórca, Wiceprezes i skarbnik Stowarzyszenia Ekspedycja w Głąb Kultury.

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Ludzie EIC.

Search