Justyna Franczak

Jestem absolwentką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego,  nauczycielką biologii z 20 letnim już stażem ☺☺☺. Od  początku swojej drogi edukacyjnej związana byłam z katowickim Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfantego oraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy. Jestem członkinią warszawskiej grupy edukacyjnej „Trampolina”. Interesuję się procesem uczenia się i nauczania, od wielu lat wdrażam do szkół ocenianie kształtujące. Jakiś czas temu  „uwolniłam zeszyty” moich uczniów, co pozwoliło im stać się bardziej świadomymi autorami swojego uczenia się. Doświadczenie pracy w szkole wykorzystuję podczas warsztatów dla nauczycieli, dyrektorów szkół, wizytatorów -  jestem trenerką , mentorką,  asystentką szkół, moderatorką kursów internetowych. Od kilku lat współpracuję w zespole merytorycznym propagującym wdrażanie OK zeszytu do szkół. Pracowałam przy tworzeniu i realizacji wielu programów  i projektów edukacyjnych na przykład: „Orange dla Ziemi”, „Aktywni z Natury”, „Szkoły Jagiellońskie”, „Szkoła z klasą”, „Akademia Uczniowska”, ”Cyfrowa Szkoła”.   Ważnym etapem w pracy zawodowej było dla mnie kilka lat pracy w krakowskim Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w projektach "Nadzór pedagogiczny" i "Przywództwo". Doświadczenie zdobyte w tym ostatnim pomaga mi w obecnie pełnionej funkcji wicedyrektorki Szkoły Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach. Prywatnie lubię podróże, niekoniecznie te bardzo dalekie – ważne, by pozwalały czuć przyrodę wszystkimi zmysłami☺.

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Ludzie EIC.

Search