Piotr Tałan

Nauczyciel fizyki i były już dyrektor szkół. Obecnie wykładowca, trener i ekspert (między innymi w projektach MEN (nie PIS) z zakresu podstawy programowej, sprawowania nadzoru pedagogicznego, przywództwa edukacyjnego i wspomagania szkół). Autor publikacji w dziedzinie edukacji. Członek grup i stowarzyszeń edukacyjnych takich jak OSKKO, PSK, SupelberfrzyRP.  Autor i realizator szkoleń dla dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników organu nadzoru. W wolnych chwilach przyglądam się światu.

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Ludzie EIC.

Search