Maciej Śliwa

Jestem nauczycielem, historykiem, trenerem. Od 1992 roku pracuję w zabrzańskich szkołach, ucząc historii, wiedzy o społeczeństwie czy podstaw przedsiębiorczości.  Od początków mojej pracy jestem związany z IV LO w Zabrzu-Rokitnicy, a obecnie także z III LO. W przeszłości angażowałem się w działania zabrzańskiego samorządu (3 kadencje w Radzie Miejskiej, zastępca prezydenta Zabrza w latach 1998-2002). Dla mego rozwoju ważnym była praca na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w latach 2010-2015 współprowadziłem w grupie trenerek i trenerów zajęcia w projektach dotyczących jakości systemu edukacji oraz przywództwa edukacyjnego.

Moja niezgoda na otaczającą rzeczywistość uczyniła mnie aktywistą Amnesty International, członkiem Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz współpracownikiem wielu organizacji pozarządowych związanych z wielokulturowością, prawami człowieka, ochroną mniejszości.

Namiętnie grywam w  scrabble, należę do grona sędziów Polskiej Federacji Scrabble. Wakacje spędzam głównie na kajaku lub w Beskidzie Niskim. A prawie każdą wolną chwilę dzielę z jednej strony na czas z rodziną i przyjaciółmi, z drugiej oddaję się kompulsywnemu czytaniu, najczęściej pozycji z zakresu literatury faktu.

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Ludzie EIC.

Search