Ewa Stoecker

Ewa Stoecker
Jestem psycholożką, badaczką, certyfikowaną trenerką antydyskryminacyjną, ekspertką związaną z edukacją na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji. Od kilkunastu lat działam w sektorze pozarządowym, jestem członkinią-założycielką stowarzyszeń: Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej i Ekspedycja w głąb Kultury. Zaczynałam pracę od zainteresowania wielokulturowością w obszarze edukacji nieformalnej, przez 10 lat realizując międzynarodowe projekty edukacyjne metodą nauczania ekspedycyjnego. Realizuję działania edukacyjne i badania społeczne, jestem autorką materiałów edukacyjnych związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i uczeniem się dla podmiotów publicznych i NGO m.in. Fundacji Autonomia, Fundacji dla Polski, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Streetworkerskich OSOS, Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzę szkolenia antydyskryminacyjne dla młodzieży i dorosłych. W latach 2010-15 w ramach pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim zajmowałam się edukacją formalną współtworząc System Ewaluacji Oświaty, gdzie poza przygotowywaniem osób do prowadzenia badań ewaluacyjnych w szkole, szczególną uwagę przykładałam do zagadnień związanych ze sprawiedliwością społeczną i przeciwdziałaniem dyskryminacji w szkołach. Pracowałam również jako ekspertka w projekcie Przywództwa Edukacyjnego (na Uniwersytecie Jagiellońskim). Obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą współpracując z różnymi podmiotami I i III sektora. Na wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu przygotowuję pracę doktorską (w języku angielskim), w której skupiam się na zagadnieniach związanych z edukacją antydyskryminacyjną w szkołach w Polsce.
W wolnym czasie lubię jeździć na rowerze, żeglować, wspinać się w skałkach lub pływać kajakiem. Czytanie reportaży i literatury feministycznej nie zawsze mnie relaksuje, ale jest moją pasją.  
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ewa Stoecker
I’m a psychologist, researcher, certified anti-discriminatory trainer and educator.
For over a dozen years I am involved in non-governmental sector, setting up associations: Anti-discrimination Education Society (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej – TEA) and Expedition inside Culture (EIC). I started my work with interest in multiculturalism in the field of non-formal education, for 10 years I was leading international educational projects using the expeditionary learning method. I lead educational activities and social research. I am also the author of educational materials related to counteracting discrimination in education as well as teaching and learning processes prepared for public entities and NGOs, among others: Autonomy Foundation, the Foundation for Poland, the Ministry of Education, the Ministry of Culture and National Heritage, the National Network of Streetwork Organizations OSOS, Anti-discrimination Education Society, the Jagiellonian University. I conduct anti-discrimination trainings for youths and adults. In years 2010-15 as part of the work at the Jagiellonian University I dealt with the formal education system contributing to Evaluation of Education System, where, in addition to the preparation of research evaluation at school, I put special attention to issues related to social justice and anti-discrimination in schools. At Jagiellonian University I worked as an expert in the project of Educational Leadership. Currently, I run my own business in cooperation with various entities of the first and third sector. I am a PhD student at the Faculty of Pedagogical Sciences of the Lower Silesian University in Wrocław, where I prepare a doctoral dissertation (in English), focused on anti-discrimination education in contemporary Polish schools.
In my free time I like riding a bike, sailing, climbing rocks or canoeing. Reading reportages and feminist literature does not always relax me, but it is my passion.

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Ludzie EIC.

Search