Dorota Kulesza-Tałan

Polonistka, edukatorka, arteterapeutka, pedagog twórczości, superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności (również członek zarządu PSK). Od 2001 r. dyrektorka gimnazjum w gminie Niepołomice, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. W latach 2009-2012 ekspertka w projektach: „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”(MEN), „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół(ORE), „Wdrożenie nowej podstawy programowej w poszczególnych typach szkół” (ORE). W latach 2012-2014 Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. W latach 2011 - 2015 członek zespołu i trenerka w projekcie „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”. W latach 2014-2015 r. trenerka w projekcie  „Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/ placówek”. Ukończyła również kurs doskonalący „Coaching w zarządzaniu szkołą”. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii pozytywnej i jej zastosowania w edukacji, wyzwalania aktywności twórczej uczniów, budowania klimatu dla rozwoju kreatywności, wpływu biografii na kształtowanie postawy twórczej, twórczości codziennej i arteterapii. Prowadzi treningi twórczości dla uczniów i dorosłych. Upowszechnia ideę edukacji włączającej, a lokalnie pracuje od wielu lat w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie. Czyta książki namiętnie, kocha koty i katedry gotyckie.

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Ludzie EIC.

Search