niedziela, 30 czerwiec 2019 14:04

Spotkanie robocze zespołu projektu Inclusive Schools

29 i 30 czerwca na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ odbyło się spotkanie członków i gości EiC dotyczące przygotowania projektu Inclusive Schools. Dzięki Bogusi Bębnik i Ewie Stoecker, które uczestniczyły w spotkaniu projektowym w Atenach i które moderowały nasze spotkanie, poszerzyliśmy nasze kompetencje z obszarze edukacji włączającej.

W czasie spotkania przygotowaliśmy harmonogram i wykaz zadań, opracowaliśmy scenariusze pierwszych spotkań z nauczycielami, oraz warsztatów w szkole. Podjęliśmy również pierwsze decyzje dotyczące współpracy ze szkołami zapraszanymi do udziału w projekcie.

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Search