Nauczanie Ekspedycyjne

Expeditionary Learning

Głównym celem projektu jest wykorzystanie w szkołach ekspedycyjnego nauczania i uczenia się, rozumianego jako pedagogika, filozoficznego podejścia do procesów nauczania i uczenia się, opartego na uczeniu się przez doświadczenie, a także jako metodologii nauczania i uczenia się, w celu:
a / zapewnianie nauczycielom, na dobrych przykładach, metod, technik / narzędzi zwiększających atrakcyjność lekcji, połączenie z rzeczywistymi problemami życia i zatrudnienia oraz zaangażowanie wszystkich uczniów, naukę i dobre samopoczucie,
b / zaoferować nauczycielom podejście do edukacji szkolnej, procesów nauczania i uczenia się, umożliwiające nawiązywanie kontaktów międzydyscyplinarnych i podnoszenie kluczowych kompetencji, umiejętności komunikacji i badań w zróżnicowanym, wielokulturowym i zglobalizowanym świecie,
c / kształtowanie postaw otwartości i współpracy, wspieranie procesów demokratycznych i społeczeństwa obywatelskiego w zintegrowanej Europie,
d / budowanie systemowej kultury organizacyjnej, wspieranie rozwoju całej szkoły i uczenia się instytucjonalnego, umożliwiając interdyscyplinarne podejście do pracy w szkole, rozwiązywanie problemów i dzielenie odpowiedzialności za uczenie się uczniów i nauczycieli z wieloma podmiotami.


Będziemy współpracować z 6 szkołami w Walii, Turcji i Polsce oraz planujmy dotrzeć do ponad 110 nauczycieli i ponad 1700 uczniów w tych szkołach poprzez działania w ramach projektu. Interesariusze będą wspierani przez 3 organizacje, 1 w Walii, 1 w Turcji i 1 w Polsce, posiadające wiedzę, zrozumienie i umiejętności do promowania rozwoju metodologii Expeditionary Learning (EL) poprzez działania skoncentrowane na uczniach.

 

Działania:

Materiały i informacje:

Strona projektu:

Facebook:

Partnerzy:

About EIC

Association “Expedition Inside Culture” is a new, but energetic and quickly developing organization with worldwide connections. Formally established in January 2003, since year 2001 a group of young teachers and students from Zabrze, southern Poland (Upper Silesia region), have organized international education projects for youths. Among our partners we had schools and universities from Romania, Lithuania, Ukraine, Germany, U.S.A., Slovakia and Poland. Each year in different region in central Europe we establish a scientific, intercultural expedition to explore and learn about its culture, architecture, ethnic groups, historical background, religion and local customs.

Search