Zaproszenie na konferencję online: Szkoły XXI wieku. Droga do integracji. 18 XI 2020

Platforma uczenia się przez całe życie i partnerzy projektu InScool (British Council, LLLP, OBESSU, ScotDec, ACPP, EiC, IEP) z przyjemnością zapraszają Cię na końcowe wydarzenie projektu poświęcone idei edukacji włączającej:
 
Szkoły XXI wieku. Droga do integracji.
Data: 18 listopada 2020 r. - 15:00 - 18:00 czasu środkowoeuropejskiego (online).
 
Wydarzenie będzie oznaczało zamknięcie projektu Inclusive Schools - InScool finansowanego z programu Erasmus +, którego celem jest zaprezentowanie szerokiej publiczności najlepszych praktyk zidentyfikowanych w trakcie dwuletniego projektu. Ze względu na ograniczenia związane z Covid-19, to podsumowujące wydarzenie projektu InScool odbędzie się w formie rozmowy decydentów i praktyków edukacyjnych podczas 3-godzinnej konferencji online.
 
Konferencja da szansę na: wysłuchanie panelu ekspertów, interakcje z publicznością i udział w sesjach dyskusyjnych z przedstawicielami interesariuszy projektu (nauczycielami, konsultantami ds. Edukacji, dyrektorami szkół, eksperci, naukowcy, decydenci itp.).  Goście i uczestnicy podzielą się swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie; od codziennych historii integracji w klasie po dobre praktyki w zakresie ulepszania szkolnych strategii edukacji włączającej.
 
PROGRAM
Podczas wydarzenia będziemy dążyć do wywołania merytorycznej dyskusji i interakcji wokół wyzwań związanych z włączeniem i osiągnięciami codziennych praktyków edukacyjnych, którzy przekażą kluczowe przesłania decydentom biorącym udział w wydarzeniu. Wyniki dyskusji posłużą również jako zestaw zaleceń skierowanych do decydentów na szczeblu krajowym i unijnym.
 
REJESTRACJA
 
INFORMACJE 
Więcej informacji znajdziesz na stronie projektu inclusiveschools.net  lub na profilu FB.
 
 

About EIC

Association “Expedition Inside Culture” is a new, but energetic and quickly developing organization with worldwide connections. Formally established in January 2003, since year 2001 a group of young teachers and students from Zabrze, southern Poland (Upper Silesia region), have organized international education projects for youths. Among our partners we had schools and universities from Romania, Lithuania, Ukraine, Germany, U.S.A., Slovakia and Poland. Each year in different region in central Europe we establish a scientific, intercultural expedition to explore and learn about its culture, architecture, ethnic groups, historical background, religion and local customs.

Search