Ewa Stoecker

Ewa Stoecker
Jestem psycholożką, badaczką, certyfikowaną trenerką antydyskryminacyjną, ekspertką związaną z edukacją na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji. Od kilkunastu lat działam w sektorze pozarządowym, jestem członkinią-założycielką stowarzyszeń: Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej i Ekspedycja w głąb Kultury. Zaczynałam pracę od zainteresowania wielokulturowością w obszarze edukacji nieformalnej, przez 10 lat realizując międzynarodowe projekty edukacyjne metodą nauczania ekspedycyjnego. Realizuję działania edukacyjne i badania społeczne, jestem autorką materiałów edukacyjnych związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i uczeniem się dla podmiotów publicznych i NGO m.in. Fundacji Autonomia, Fundacji dla Polski, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Streetworkerskich OSOS, Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzę szkolenia antydyskryminacyjne dla młodzieży i dorosłych. W latach 2010-15 w ramach pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim zajmowałam się edukacją formalną współtworząc System Ewaluacji Oświaty, gdzie poza przygotowywaniem osób do prowadzenia badań ewaluacyjnych w szkole, szczególną uwagę przykładałam do zagadnień związanych ze sprawiedliwością społeczną i przeciwdziałaniem dyskryminacji w szkołach. Pracowałam również jako ekspertka w projekcie Przywództwa Edukacyjnego (na Uniwersytecie Jagiellońskim). Obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą współpracując z różnymi podmiotami I i III sektora. Na wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu przygotowuję pracę doktorską (w języku angielskim), w której skupiam się na zagadnieniach związanych z edukacją antydyskryminacyjną w szkołach w Polsce.
W wolnym czasie lubię jeździć na rowerze, żeglować, wspinać się w skałkach lub pływać kajakiem. Czytanie reportaży i literatury feministycznej nie zawsze mnie relaksuje, ale jest moją pasją.  
Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ewa Stoecker
I’m a psychologist, researcher, certified anti-discriminatory trainer and educator.
For over a dozen years I am involved in non-governmental sector, setting up associations: Anti-discrimination Education Society (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej – TEA) and Expedition inside Culture (EIC). I started my work with interest in multiculturalism in the field of non-formal education, for 10 years I was leading international educational projects using the expeditionary learning method. I lead educational activities and social research. I am also the author of educational materials related to counteracting discrimination in education as well as teaching and learning processes prepared for public entities and NGOs, among others: Autonomy Foundation, the Foundation for Poland, the Ministry of Education, the Ministry of Culture and National Heritage, the National Network of Streetwork Organizations OSOS, Anti-discrimination Education Society, the Jagiellonian University. I conduct anti-discrimination trainings for youths and adults. In years 2010-15 as part of the work at the Jagiellonian University I dealt with the formal education system contributing to Evaluation of Education System, where, in addition to the preparation of research evaluation at school, I put special attention to issues related to social justice and anti-discrimination in schools. At Jagiellonian University I worked as an expert in the project of Educational Leadership. Currently, I run my own business in cooperation with various entities of the first and third sector. I am a PhD student at the Faculty of Pedagogical Sciences of the Lower Silesian University in Wrocław, where I prepare a doctoral dissertation (in English), focused on anti-discrimination education in contemporary Polish schools.
In my free time I like riding a bike, sailing, climbing rocks or canoeing. Reading reportages and feminist literature does not always relax me, but it is my passion.

About EIC

Association “Expedition Inside Culture” is a new, but energetic and quickly developing organization with worldwide connections. Formally established in January 2003, since year 2001 a group of young teachers and students from Zabrze, southern Poland (Upper Silesia region), have organized international education projects for youths. Among our partners we had schools and universities from Romania, Lithuania, Ukraine, Germany, U.S.A., Slovakia and Poland. Each year in different region in central Europe we establish a scientific, intercultural expedition to explore and learn about its culture, architecture, ethnic groups, historical background, religion and local customs.

Search