Warsztaty Ekspedycyjne nauczanie i uczenie się

Drukuj

5 października 2018 r. w budynku Centrum Muzyki i Dźwięku w Niepołomicach, dla nauczycieli krakowskich i niepołomickich szkół odbyła się konferencja poświęcona metodzie ekspedycyjnej. Na świecie istnieją Szkoły Ekspedycyjnego Uczenia Się (Expeditionary Learning Schools) wykorzystujące specyficzne projekty edukacyjne - ekspedycje naukowe,

aby angażować swych uczniów w interdyscyplinarne, dogłębne studia (badania) nad interesującymi ich zagadnieniami, podczas których pracują w grupach w celu przygotowania publicznych prezentacji i portfolio. W Niepołomicach przeprowadzone zostały trzy lekcje w formie ekspedycji: "Rady dla Rady" - w obszarze wiedzy społecznej, "Lekcja Eliksirów" - nauki przyrodnicze, "Zamek" - w obszarze nauk historycznych.

Tags: