poniedziałek, 28 styczeń 2019 14:22

Szkoła dla każdego - Inclusive school

SZKOŁA DLA KAŻDEGO (INCLUSIVE SCHOOL) -    

Celem tego projektu jest zgromadzenie grupy nauczycieli, naukowców, dyrektorów szkół i decydentów politycznych, którzy koncentrują się na konkretnych zmianach w społecznościach szkolnych w Europie i opracują plan działań oparty na metodologii partycypacyjnej dla przyszłych strategii integracji w szkołach europejskich.

Działanie ewoluuje wokół trzech

głównych filarów:  Wspieranie szkół w celu tworzenia własnych strategii integracji, zapewnienie szkołom i zainteresowanym stronom narzędzi do popierania niezbędnych reform edukacyjnych i ocenieniu postępów i korzyści w szkołach i ich społecznościach.

About EIC

Association “Expedition Inside Culture” is a new, but energetic and quickly developing organization with worldwide connections. Formally established in January 2003, since year 2001 a group of young teachers and students from Zabrze, southern Poland (Upper Silesia region), have organized international education projects for youths. Among our partners we had schools and universities from Romania, Lithuania, Ukraine, Germany, U.S.A., Slovakia and Poland. Each year in different region in central Europe we establish a scientific, intercultural expedition to explore and learn about its culture, architecture, ethnic groups, historical background, religion and local customs. Współpracujemy z różnymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University and Expedition Inside Culture. Romania.  

Search