piątek, 05 październik 2018 08:57

Warsztaty: Ekspedycyjne nauczanie i uczenie się

WARSZTATY: EKSPEDYCYJNE NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ - 5 października 2018 r. w budynku Centrum Muzyki i Dźwięku w Niepołomicach, dla nauczycieli krakowskich i niepołomickich szkół odbyła się konferencja poświęcona metodzie ekspedycyjnej. Na świecie istnieją Szkoły Ekspedycyjnego Uczenia Się (Expeditionary Learning Schools) wykorzystujące specyficzne projekty edukacyjne - ekspedycje naukowe, aby angażować swych uczniów w interdyscyplinarne, dogłębne studia (badania) nad interesującymi ich zagadnieniami, podczas których pracują w grupach w celu przygotowania publicznych prezentacji i portfolio.

W Niepołomicach przeprowadzone zostały trzy lekcje w formie ekspedycji: "Rady dla Rady" - w obszarze wiedzy społecznej, "Lekcja Eliksirów" - nauki przyrodnicze, "Zamek" - w obszarze nauk historycznych.

More in this category: Żywa biblioteka - Zabrze 2019 »

About EIC

Association “Expedition Inside Culture” is a new, but energetic and quickly developing organization with worldwide connections. Formally established in January 2003, since year 2001 a group of young teachers and students from Zabrze, southern Poland (Upper Silesia region), have organized international education projects for youths. Among our partners we had schools and universities from Romania, Lithuania, Ukraine, Germany, U.S.A., Slovakia and Poland. Each year in different region in central Europe we establish a scientific, intercultural expedition to explore and learn about its culture, architecture, ethnic groups, historical background, religion and local customs. Współpracujemy z różnymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University and Expedition Inside Culture. Romania.  

Search