Print this page
poniedziałek, 07 październik 2019 21:26

Szkolenie w projekcie Inclusive Schools / Szkoły Włączające

RÓŻNORODNOŚĆ JEST FAKTEM, A MY TO WYKORZYSTAMY! 
(Szkolenie w projekcie
Inclusive Schools / Szkoły Włączające): 

7 października 2019 w gościnnych progach III LO w Zabrzu spotkała się grupa przedstawicieli różnych szkół (z Zabrza, Katowic, Bytomia) oraz członkinie i członkowie Stowarzyszenia Ekspedycja w Głąb Kultury.

Celem naszego spotkania była rozmowa o projekcie InScool,

w którym bierzemy udział. Obecni byli uczestnicy projektu „Szkoły Włączające” oraz jego sympatycy i zainteresowani tematyką będącej istotą projektu.

Najważniejszą częścią spotkania, obok informacji dotyczących samego projektu, było World Cafe, podczas którego dyskutowaliśmy na interesujące nas zagadnienia:

1. Wykluczenie w dzisiejszej szkole - jak wygląda?,

2. Szkoła dla wszystkich - jak wygląda?,

3. Co my nauczyciele możemy zrobić, żeby wszyscy uczniowie i uczennice korzystali z możliwości/zasobów szkoły?,

4. Różnorodność jest faktem. Jak ją wykorzystać?

Ponieważ grupa ludzi uczestniczących w spotkaniu stanowiła najlepszy przykład różnorodności, zatem wykorzystaliśmy ten zespołowy potencjał. Pojawiło się wiele refleksji i pomysły, z których będziemy czerpać w naszej „podróży” do inkluzji.