Rozmawiamy o wykluczeniu w ZSEU w Zabrzu.

Drukuj

W niektórych szkołach biorących udział w projekcie intensywnie rozmawiamy na temat wykluczenia. Na przykład w Zespole Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Zabrzu grupa prowadząca projekt, w skład której wchodzą nauczycielki matematyki, fizyki, języka niemieckiego, geografii oraz pedagog i psycholog, spotkała się już trzy razy.
Pierwszy pomysł,

aby działania projektu przeprowadzić tylko w jednej klasie, został odrzucony i zdecydowano zostanie przeprowadzony w całej szkole. Już w dwóch klasach przeprowadzono godziny wychowawcze na temat wykluczenia metodą World Cafe . Dyskutowano o tym czym jest wykluczenie? Szukano przykładów wykluczenia w historii (na świecie, w Polsce). Rozmawiano o tym czy ktoś bywa wykluczany w naszej szkole, klasie oraz jak można przeciwdziałać wykluczeniu (państwie, szkole, klasie). Wszyscy nauczyciele zgodzili się przeprowadzić godziny wychowawcze właśnie w tej formie. Wydarzy się to  do końca listopada, tak aby można było przed zebraniem z rodzicami omówić wspólnie uzyskane informacje.