Dorota Kulesza-Tałan

Drukuj

Polonistka, edukatorka, arteterapeutka, pedagog twórczości, superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności (również członek zarządu PSK). Od 2001 r. dyrektorka gimnazjum w gminie Niepołomice, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. W latach 2009-2012 ekspertka w projektach: „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”(MEN), „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół(ORE), „Wdrożenie nowej podstawy programowej w poszczególnych typach szkół” (ORE). W latach 2012-2014 Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. W latach 2011 - 2015 członek zespołu i trenerka w projekcie „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”. W latach 2014-2015 r. trenerka w projekcie  „Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/ placówek”. Ukończyła również kurs doskonalący „Coaching w zarządzaniu szkołą”. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii pozytywnej i jej zastosowania w edukacji, wyzwalania aktywności twórczej uczniów, budowania klimatu dla rozwoju kreatywności, wpływu biografii na kształtowanie postawy twórczej, twórczości codziennej i arteterapii. Prowadzi treningi twórczości dla uczniów i dorosłych. Upowszechnia ideę edukacji włączającej, a lokalnie pracuje od wielu lat w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie. Czyta książki namiętnie, kocha koty i katedry gotyckie.