Jarosław Andrzej Pietrzak

Drukuj

Nauczyciel dyplomowany z 30 letnim i trener z 20 letnim stażem, przyszły coach. Przez 27 lat, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym.

Współpracuje z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie szkoleń dyrektorów i rad pedagogicznych. ". Prowadzi warsztaty dla nauczycieli, dyrektorów a także jest  mentorem w kursach internetowych.  Ukończył Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Studia Podyplomowe „Coaching dla kadr oświatowych.

W latach 2009 – 2015 pracował w trzech dużych projektach: - „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego  i oceny jakości pracy szkoły” realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji.  - "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół", wdrażanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. - „Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/ placówek” realizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w partnerstwie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.